Skip to content

Izraeli hírek és imakérések

Drága Testvéreink,                                                                                                                    Kelt: Netanya, 2007.augusztus 20

Kérünk, imádkozzatok értünk holnap! A szír hadsereg teljes készültségben van, csapataik a határainkon. A Hezbollah azzal henceg, hogy olyan fegyverekhez jutott az iráni katonaságtól, amelyek el tudják érni Tel Aviv-ot, Netanyát és a tengerparti síkságot is. Úgy tűnik, hogy hadseregünk tragikus hibákat vét, (Cana..) és belső politikai feszültségek gyengítik. Kérünk, imádkozzatok!Holnap van Tisa B’Av, a héber naptár szerinti Av hónap 9-ik napja. A zsidó hagyomány ezt a napot a gyász és böjtölés napjaként tartja számon, mivel a történelem során ezen a napon sok rettenetes dolog történt a zsidó néppel. Az alábbiakban egy listát állítottam össze, hogy mi minden történt Av hó 9-én.

1. A kémek ezen a napon tértek vissza Kánaán földjéről gonosz jelentéssel az Ígéret földjéről. A zsidó nép jelentésük hatására kétségbeesett, és nem mert bemenni az Ígéret földjére.

2. Ezen a napon pusztította el az első Templomot Nabukodneccár király. Kb. 100,000 zsidó vesztette életét. A megmaradt törzsek babiloni és perzsa száműzetésbe kerültek.

2. Ezen a napon pusztították el a második Templomot a rómaiak Titusz császár uralkodása alatt. Több, mint 2,500,000 zsidó halt meg a háborúban, éhínségben és betegségben. Több, mint, 1,000,000 zsidót pedig száműztek a római birodalom legkülönbözőbb részeire. Több mint 100,000 zsidót rabszolgának adtak el a rómaiaknak. Zsidókat is kínoztak és megöltek a gladiátor játékokon és más pogány ünnepeken.

3. Ezen a napon esett el Betar, az utolsó erőd, amely még tartotta magát a rómaiak elleni küzdelemben a Bar Kochba felkelés idején 135-ben, ezzel pecsételődött meg a zsidó nép sorsa 100,000 zsidó vesztette életét.

4. Ezen a napon szántotta fel Turnus Rufus a Templom helyét. A rómaiak egy Aelia Capitolina névre hallgató várost építettek, Jeruzsálem helyére.

5. Ezen a napon hirdette meg Orbán pápa az első keresztes hadjáratot, 100.000 zsidó vesztette életét. A keresztes hadjáratok zsidók ezreinek életét oltották ki vagy tették tönkre a Rajna völgyében és Franciaországban.

6. Ezen a napon űzték ki a zsidókat Franciaországból, mely rendeletet pogromok, zsidók könyveinek elégetése kísért.

7. 1492-ben a spanyol Ferdinánd király ezen a napon adta ki a rendeletet, hogy Spanyolország zsidóinak el kell hagyniuk az országát, és Tisa B’Av-ot jelölte meg utolsó dátumként, amikorra egyetlen zsidó lába sem érinthetett spanyol földet.

7. Ezen a napon Nagy-Britannia és Oroszország háborúba lép Németország ellen. Elkezdődik az Első Világháború. Az Első Világháború megoldatlan kérdései már magukban hordozták a következő háborút, és a Holokaustot. A zsidók 75% háborús övezetben éltek.- 120,000 zsidó esett áldozatuk a hadsereg frontvonalain. Több mint 400 pogrom követte a háborút Magyarországon, Ukrajnában, Lengyelországban és Oroszországban.

8. Ezen a napon kezdődtek el a deportációk a varsói gettóból a treblinkai megsemmisítő táborba.

Hogy személyesebben is fogalmazzak, a következő imakéréseink vannak:

1. A Beit Asaph gyülekezet befogadott több északról menekült családot. Hívő testvérekről van szó, akik egyes családoknál szállnak meg. De a legtöbb északon lakó embernek nincsen hová mennie. Kérünk, imádkozzatok, hogy az Úr maga legyen az ő oltalmuk, hogy ő vigasztalja szíveiket.

2. A gyülekezetünkhöz tartozik egy drága család, akik 14 évvel ezelőtt Libanonban veszítette el Zohár nevű fiát. Amikor ez a háború elkezdődött, olyan volt, mintha visszavetette volna ezt a családot azokhoz a sötét és kilátástalan napokhoz, életük legsötétebb idejéhez. Újra szembe kell nézniük veszteségük fájdalmával, amely újult erővel tört rá életükre, különösen azután, hogy lekezdődtek Dél Libanonban a szárazföldi akciók, amik annak idején Zohár életét kioltották. Két húga és egy 16 éves fiuk is van. Kérünk, imádkozzatok ezért a családért, hogy megtalálják újra a békességüket az Úrban és vigaszra leljenek. És azért a többszáz, talán többezer családért is, akik ugyan ilyen helyzetben vannak, nem ismerik az Urat, és nincsenek eszközeik arra, hogy fájdalmukat valahogy feldolgozzák, nagyon valószínű, hogy azt sem tudják, mi történik velük.

3. Avner és Rachel Boskey (Beer-Sheva) 2 fia a négy közül szintén katonai szolgálatukat teljesítik, északon, mind a ketten olyan harci egységeknél szolgálnak, amelyeket bevethetnek Libanonban. Avner és Rachel az Egyesült Államokban vannak, korábbi elkötelezettségeknek eleget téve. Kérünk, imádkozzatok Dánielért és Davidért, Isten csodálatos fiatal férfiaiért, hogy Isten fizikai, érzelmi és szellemi védelme vegye körül őket.

Köszönjük szereteteteket és támogatásokat: nagyon sokat jelent nekünk.

Marianna in Yeshua.

Back To Top