Skip to content

Izrael

“Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert Mert ímé, én hozzátok hajlok és hozzátok fordulok, és megmívelnek és bevetnek titeket. És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik.”

Ezékiel próféta könyve: 36,8-11

“És most itt vagyok én, aláírom, tényleg aláírom, a Függetlenségi Nyilatkozatunkat. Nem gondolom, hogy ez megilletett volna engem, hogy én, Golda Meir megérdemeltem volna ezt, hogy megérhettem, hogy láthattam ezt a napot. Remegett a kezem… Létrehoztuk a zsidó államot. Akármilyen árat kell is fizetnünk érte, újra létrehoztuk a zsidók otthonát. A hosszú száműzetés véget ért.”

-Részletek Golda Meir naplójából-

Back To Top