Skip to content

53db kötet [lista]

Könyvajánló

1. Teológiai és filozófiai jellegû könyvek
BIBLIA – TÁNÁKH (Teljes kétnyelvû (héber-magyar) Biblia 2 kötetben) (Makkabi Kiadói Kft., 1994)
Domán István A talmudiskolák titkai (Ulpius ház, Bp.)
Boman, Thorleif A héber és görög gondolkodás egybevetése (Kálvin Kiadó, Bp., 1998.)
Flusser, David Jézus (Múlt és Jövõ Kiadó, 1995)
Heller Ágnes A zsidó Jézus feltámadása (Múlt és Jövõ Kiadó, Bp., 2000)
Howard, Kevin – Rosenthal, Marvin Az Úr ünnepei. Isten prófétikus naptára a Golgotától a messiási királyságig (Hit gyülekezete, Bp., 1998)
Lapide, Pinchas – Luz, Ulrich A zsidó Jézus (zsidó tézisek – keresztény válaszok) (Logos Kiadó. Bp. 1994)
Molnár Ernõ A Talmud Könyvei (reprint) (Korvin Testvérek Könyvnyomdája, Bp., 1921-1923)
Moskovits, Jechiél Cvi A Biblia hagyományos kommentárjai (Göncöl kiadó, Bp.)
Nagy Antal Mihály Az örök szövetség (Kálvin Kiadó, Bp., 1995)
Oláh János Judaisztika I. (FILUM)
Oláh János Judaisztika II. (FILUM)
Oláh János Judaisztika III. (FILUM)
Raj Tamás BIBLIAISKOLA – A Szentírás Kulcsszavai és Szállóigéi (MAKKABI, Bp., 2003)
Raj Tamás Nem idegen közöttünk (A zsidóságról nem zsidóknak és azoknak, akik gyökereiket keresik) (MAKKABI, Bp., 2001)
Raj Tamás Zsidó eszmék és jelképek (SAXUM)
Santala, Risto A Messiás az Ószövetségben a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2001)
Santala, Risto A Messiás az Újszövetségben a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2002)
Santala, Risto Pál apostol – Saul rabbi élete és tanításai a zsidó iratok fényében (Bp., Bridge Mission Society, Dobner Gyõzõ, 2003)
Sirat, Colette A zsidó filozófia a középkorban (a kéziratos és nyomtatott szövegek alapján) (Logos Kiadó, Bp., 1999)
Snell, Anne és Hunter, Carla Ockerman A keresztyénség zsidó gyökerei (“Jó Hír” Iratmisszió, 2001)
Starr-Glass, David A judaizmus (Kossuth kiadó, Bp., 2000)
Stern, David H. (Translation) Jewish New Testament: a translation of the New Testament that expresses its Jewishness (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Stern, David H. Jewish New Testament Commentary (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Stern, David H. Messianic Jewish Manifesto (Jewish New Testament Publications, Inc.)
Vermes Géza Jézus és a judaizmus világa (Osiris Kiadó, Bp., 1997)

 

2. Történelmi jellegû könyvek
Allerhand, Jacob A Zsidóság Története – Ókor (Alef – MIOK, Bp., 1988)
Allerhand, Jacob A Tamudtól a Felvilágosodásig – Középkor (Filum)
Braham, Randolph L. Tanulmányok a Holokausztról (Balassi kiadó, 2000)
Braham, Randolph L. A HOLOKAUSZT – Válogatott tanulmányok (Láng Kiadó)
Brown, Michael R. Kezeink vérrel mocskolva (Az “Egyház” és a zsidóság tragikus története) (HIT gyülekezete, 1993)
Elek Judit – Sükösd Mihály Tutajosok – A tiszaeszlári per dokumentumai (Magvetõ kiadó, Bp.)
Ember Mária 2000-ben fogunk még élni? (Múlt és Jelen Kiadó, Bp., 2001)
Gonda László A Zsidóság Magyarországon 1526-1945 (SZÁZADVÉG KIADÓ, 1992)
Johnson, Paul A zsidók története (Európa Kiadó, Bp., 2001)
Kertész Imre Sorstalanság (MAGVETÕ)
Pelle János A gyûlölet vetése (A zsidó-törvények és a magyar közvélemény 1938-1944) (Európa, Bp.)
Wiesel, Elie Az éjszaka (Láng kiadó, Bp.)

 

3. Regények
Arnold, Elliot A virrasztás éjszakája (Szépirodalmi Könyvkiadó Bp. – Olcsó Könyvtár)
Gordon, Noah A zaragozai orvos (Regény a spanyol inkvizíció korából) (Európa Kiadó, Bp.)
Heller Ágnes Az idegen (Múlt és jövõ, Bp.)
Potok, Chaim A kiválasztott (Ulpius ház, Bp., 2001)
Potok, Chaim A nevem Asher Lev (Ulpius ház, Bp., 2000)
Potok, Chaim Asher Lev öröksége (Ulpius ház, Bp., 2002)
Potok, Chaim Az Ígéret (Ulpius ház, Bp., 2001)
Potok, Chaim Óvilági emberek (Ulpius ház, Bp., 2001)

 

4. Életrajzok
Damkani, Jakov Miért pont én? (Zúgó Szél Alapítvány, 1998)
Fischer Marianne Viharban (Egy Krisztusban hívõ zsidó asszony megrendítõ története a háborútól feldúlt Magyarországról) (Parakletos)
Grant, Myrna Ellenszélben. Warmer Rózsa élete (Evangéliumi Kiadó, Bp.)
Hajós Médi “Az Õ nevéért…” Életem (Parakletos könyvek, 1994)
Hoekendijk, Ben Tizenkét zsidó megtalálja a Messiást (Szigetszentmiklós, 1997)
Roth, Sid Akiknek volt bátorságuk (Bp., 1999)
Smuél, Móse Ben A holokauszttól az újjászületésig – Visszatérés Cionba (Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Bp., 2001)
Back To Top