Skip to content

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN A RABBINIKUS IRATOK FÉNYÉBEN

Ez a kötet a Messiás az Ószövetségben címû könyv folytatása. A keresztyénség gyökereit mutatja be a legrégibb, és legkevésbé cenzúrázott normatív zsidó forrásmunkák fényében. Ha az elsõ kötet egyfajta „Nahson ugrás” volt — az elsõ emberé, aki Mózes parancsára a Vörös Tengerbe ugrott, akkor a második kötetben már az ígéret földjére lépünk. Újra visszatérünk a Biblia õsi földjére, hogy utánajárjunk azon Messiási próféciák beteljesedésének, amelyeket az elsõ kötetben tanulmányoztunk. Tartalmukban és elõadásmódjukban az evangéliumok a „Midrás”, azaz a zsinagógai tanító irodalom gondolkodásmódját és logikáját tükrözik. Látható, hogy például a Mi Atyánk több olyan kifejezést és kérést tartalmaz, amely visszavezethetõ a kereszténység elõtti idõkre, és a Zsidó ima-irodalomban is fennmaradt.

Az Úr vacsora pedig úgy értendõ, mint egy messiási asztalközösség örökkévaló távlatokkal.
A szerzõ eredetileg modern héber nyelven írta ezeket a tanulmányokat, és a kötetet eddig öt ízben adták ki Izraelben. Az egyik jelentõs Arám tudós szavaival élve: „Még egyetlen ilyen Urunk életével foglalkozó munkát sem öntöttek ennyire tömör formába.”

Back To Top