Skip to content

Risto Santala: Az Ézsaiás 53

Risto Santala: Az Ézsaiás 53 a zsidó imádság-irodalomban
„… Az Ézsaiás 53 teljesen kimaradt a próféták könyvének éves olvasási ciklusából, a háftárákból. A Jálkut Mákhiri-ben szintén van egy zárójeles megjegyzés, amely az Ézsaiás 53-ra utal, miszerint: „itt hiányzik egy kicsi a dologból.”Az Engesztelés nagy napján egy zsidó úgy érzi, hogy bûneire bocsánatot kell találnia Isten elõtt. Ezen a napon az Ézsaiás 53-at idõnként említik az imakönyvek. Egy kifejezetten az ünnepnapokra vonatkozó imádságokat tartalmazó imakönyv, a Máchzor Rábbá egy bámulatos imádságot tartalmaz, amelyet a 6. században élt Rabbi Eleázár Kálir írt. Ezt az imát gyakran hallani a zsinagógákban.
Az imádság költőien kezdődik: „Abban az időben, a teremtés előtt, ő már oázist fakasztott és a Jinnont” – az oázis szó a Templomra utal, a Jinnon pedig a vesszőszálra, a Messiásra (Zsolt 72, 17). Az imádság fő szakasza a következőképpen hangzik: „Akkor, a teremtés előtt, ő már felállította a Templomot és elhívta a Messiást (a Rabbik magyarázata) – a Messiás a mi üdvösségünk elfordult tőlünk, és mi megrázattunk, és nem találunk senkit, aki megigazítana minket. Bűneink és vétkeink nagyon megterhelnek: és ő megsebesítettett a mi vétkeinkért és a vállain hordta el bűneinket, és van bocsánat a bűneinkre. Az ő sebeiben mi meggyógyultunk: itt az ideje, hogy egy új teremtés álljon elő. Hozd őt vissza a körökből, hozd őt el a Szeirből, hogy újra halljuk őt a Libánonon, és másodszor a Jinnonon. ő a mi Istenünk, a mi Atyánk, a mi Királyunk, ő a mi Megváltónk és ő másodszor megszabadít minket, és megvált minket másodszor, és megengedi, hogy meghalljuk a kegyelmét másodszor mindenki szeme láttára, ahogyan írva van: „Megmentelek titeket a végén, ahogyan az elején, hogy Istenetek legyek.

Back To Top