Skip to content

Aktív Európai Emlékezet program keretében

Aktív Európai Emlékezet program keretében A reménység kútjai címmel nemzetközi konferenciát szervez a Segítség az Élethez Alapítvány.

Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az Úrhoz, ezt mondta neki: Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a Giboniakat”      2 Sám 21,1

Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával a Messiás által és nekünk adta a békéltetés szolgálatát”            2 Kor 5,18

A “Reménység kútjai” találkozó sorozat (Budapest, Pozsony, Oswiecim) célja, hogy Közép-Kelet Európában elinduljon, megerősödjön és kiszélesedjen egy olyan megbékélési folyamat az Úrban, ami gyógyulást, ébredést és reményt adhat népeinknek az elmúlt évszázad diktatúráinak (fasizmus, kommunizmus) sötét évtizedei után.

Keresztényként elsőként “idősebb testvéreink”, magyar zsidó honfitársaink köztünk történt tragédiájára tekintünk, de azt is megértettük,  hogy Isten a “szenvedés sorközösségében” adja meg a megbékéléshez vezető utat, így meg szeretnénk érinteni más népirtó rendszerek által okozott szenvedéseket is.

“… a kiengesztelődés folyamat: A lépcsősor legalján megtalálhatók a nélkülözhetetlen építőkövek: „Vágy, akarat, igazság, bizalom, tisztelet, érdeklődés.”

Az első lépés a kommunikáció, a második a közvetítés, a harmadik a találkozás, a negyedik a beszélgetés, az ötödik a megvitatás, a hatodik a párbeszéd, a hetedik a párbeszéd, a nyolcadik a megértés, a kilencedik az együttélés.

A domb tetején egy kunyhó rajza, ahol már együtt élhetünk, a rajz felett a következő józan üzenet olvasható: NEM KÖNNYŰ, IDŐ KELL HOZZÁ, DE LEHETSÉGES.

Benoît Standaert
Megbocsátás és kiengesztelődés -Bencés kiadó/Pannonhalma, 2008. pp. 98-99.

Részletes program:

2012. március 3.

Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium  – Budapest, Czázár András u. 10.

9:00  Köszöntő, bevezetés megemlékezés Ocskay Lászlóról, 2400 ember életének megmentőjéről.

9:15 – 10:15 Magyarország útja a holokausztig – történeti áttekintés – Ungváry Krisztián történész

10:15 -10:30  Szünet (zene)

10:30-11:30  A könnyhullatás kútja  – Rick Wienecke (Izraelben élő keresztény szobrász alkotása a keresztre feszítés és a holokauszt dialógusáról)

11:30 -11:45  Szünet (zene)

11:45 – 13:00 Mi történt már és mit tehetünk? Kérdésfelvetések a kiengesztelődés útján – Dr.Tatai István (református lelkész)

13:00- 14:30  Ebédszünet

14:30 -16:30  Válaszható csoportos találkozások:
• Beszélgetőcsoportok,
• Dokumentumfilm,
• Séta a zuglói nyilasterror emlékhelyére.

17:00 Közös reflexió a megtisztulásért

18:00 Közös séta a Duna parti cipőkhöz (jó idő esetén)

2012. március 4.

Helyszín: Radnóti Miklós Gimnázium – Budapest, Czázár András u. 10.

8:45 – 10:30 A társadalmi trauma gyermekei  – Dr. Bárdos Katalin (A „Kút” klinika vezetője);

                             Dr. Pfitzner Rudolf – pszichoterapeuta, egykori elítélt a Rákosi korszakban

10:30 – 11:30 Német keresztények útja a bűnbánatig és a kiengesztelődésig – Joela Krüger nővér: (A darmstadti Mária nővériség vezetője)

11:30 – 12:00  Visszajelzések

12:00 – 13:30  Ebédszünet

13:30 – 14:30 Reflexiók egymás megértéséért.

14:30 – 15:20  Zárózene

A program 2012. március 5-én Pozsonyban folytatódik és április 13-14-én Auschwitzban zárul.

Kérjük, hogy telefonszámunkon jelezzék, ha ezeken az alkalmakon is részt szeretnének venni.  Tel:  06-20-770-5648

A program az EU részleges támogatása mellett valósul meg, így minden további  támogatást köszönettel fogad az alapítvány.

Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank
12010611-01057394-00100000

Back To Top