A megbékélés kapujában

Igaz történet Isten szeretetérõl az Õ népe, a zsidók iránt Helmuth Eiwen lelkipásztor és felesége, Uli elbeszélése alapján.

Gail Harris

Ezt az írást Izráel Istenének és a zsidó népnek ajánljuk. Hálát adunk az Úrnak, hogy megnyitotta szíveinket a kijelentés elõtt, amely megmutatta az Õ mély, soha véget nem érõ szeretetét népe iránt.

Prológus

Amikor Uli Eiwen, az ausztriai Bécsújhelyen (Wiener Neustadt) szolgáló Helmuth Eiwen lelkipásztor felesége tizenhat éves volt, nagyon fontos elhívást kapott az Úrtól. 1961-ben, egy svájci látogatás során éppen egy diabemutatót nézett Izraelről. Az egyik képen a Haifa mellett emelkedő Kármel-hegy volt látható, melynek látványa hirtelen nagyon mélyen megérintette. Elmondása szerint olyan volt, mintha egy hang szólalt volna meg a bensőjében: „Ez a te elhívásod.” A szobájába ment, és letérdelt imádkozni. Ezt mondta: „Jézusom, ha ez Tőled volt, kérlek, mutass nekem valamit a Te Igédből.” Ezékiel könyvénél nyitotta fel a Bibliát, és szeme a második rész harmadik versére esett, ahol a következőt olvasta:

Tovább olvasom →

RISTO SANTALA : PÁL APOSTOL – SAUL RABBI

„Amikor a zsidók atyáik földjére visszatérnek, papiruszhídon át fognak visszatérni” — szól egy ősi közmondás. Ily módon gyökereikhez térnek haza. Nekünk, keresztyéneknek, ugyanúgy fontos visszatérnünk hitünk bölcsőjéhez.
Ez a könyv Pálról két, eredetileg héber nyelven írt könyv folytatásaként született meg Risto Santala tollából, melyek címe „A Messiás az Ószövetségben a rabbinikus iratok fényében” és „A Messiás az Újszövetségben rabbinikus iratok fényében”. Ezeket a könyveket Izraelben hatszor adták ki, és ennek eredménye több mint tízezer levelezőpartner címe és komolyan kereső emberek leveleinek százai.

Pál — az ember és tanító, az apostol életének folyásával ismertet meg, a gyermekkorát befolyásoló hatásokkal, Gámliél (Gamáliel) lábainál töltött tanuló évekkel, azzal a belső válsággal, amely zajlott benne mialatt a keresztyénség ellenségéből a pogányok apostolává vált. Apró információtöredékek százaiból nőtt ki Pál lelkivilágának közel képe és kirajzolódnak gondolkodásának alappillérei.

A keresztyén olvasó egyetérthet Gottlieb Klein rabbi végső következtetésével: „ Pál így hitéből vonta le következtetéseit. Lerontotta az Izrael és a nemzetek közé emelt kerítést. Az istenfélő pogányok többé már nem egy másodlagos rendszer részei, mint afféle félprozeliták (megtértek), a judaizmus függeléke. Krisztusban mindnyájan egyenlőek — a kapcsolatot Izraellel nem elvágni, hanem inkább megerősíteni kell!”