Skip to content

Segítség az Élethez Alapítvány – TJCII Hungary

ALAPÍTVA 1999

Névváltozás történt: Segítség az Élethez Közhasznú Alapítvány – TJCII Hungary

Céljaink:

1. A zsidó és a keresztény kultúra, történelem és hit oktatása és ezekkel kapcsolatos nevelés.

2. Kulturális tevékenység: könyvek, folyóiratok és nyomtatványok kiadása, terjesztése, audio- és video- kazetták, rádió- és TV műsorok, oktató és ismeretterjesztő számítógépes programok készítése, zenei, mozgásművészeti, színjátszó együttesek szervezése, működtetése.

3. Magyarországon és Magyarország határain túl élő keresztény, zsidó, valamint más, arra rászoruló csoportok segítése fizikai, szellemi és érzelmi szükségeikben.

4. Lelkigondozói szolgálat biztosítása a fent említett csoportok, illetve tagjaik számára, akik érzelmi vagy szellemi gondokkal küszködnek, különös tekintettel a Holokauszt túlélőire.

Fenti céljaink betöltése érdekében a következő tevékenységeket végezzük:

A zsidó és a keresztény kultúra, történelem és hit oktatása és ezekkel kapcsolatos nevelés.

 • Előadásokat szervezünk és tanítunk az egyház zsidó gyökereiről, Isten Izraellel kapcsolatos terveiről, különböző felekezetű közösségekben. Konferenciákat szervezünk egyházi vezetők bevonásával.

 • Tanítunk az Úr bibliai ünnepeirõl és ezekhez kapcsolódó alkalmakat szervezünk zsidó hátterû hívõk, családtagjaik és más vendégek meghívásával, illetve részt veszünk a zsidó hitkozségek bibliai ünnepi rendezvényein.

 • Bővítjük és megerősítjük a Dániel csoport támogatói körét.
 • Bemutatjuk a Helmuth Eiwen lelkipásztor által kezdeményezett “Olajfa” mozgalmat kiépítjük az e látást elfogadó gyülekezetek hálózatát. (Helmuth Eiwen lelkipásztor, Ichthys közösség, Wiener Neustadt, Ausztria.)

 • A történelmi kiengesztelõdést szolgáljuk a zsidóság és a kereszténység között Magyarországon. Kapcsolatokat létesítünk magyarországi zsidó közösségekkel és szervezetekkel, – segítjük a történeti és teológiai feltárást annak érdekében, hogy a magyar nép és hazánk keresztény felekezetei bibliai alapokon megértsék a zsidósággal szemben elkövetett bûnök valódi súlyát.

 • Izrael napokat” és megemlékezéseket szervezünk az ország különböző városaiban, különösen ahol testvérvárosi kapcsolatot ápolnak izraeli városokkal és a kezdeményezést a helyi zsidó közösségek is támogatják.

 • Rendhagyó történelem és irodalom órákat szervezünk iskolákban a zsidóságról, a Holokausztról.

2. Kulturális tevékenység: könyvek, folyóiratok és nyomtatványok kiadása, terjesztése, audio- és video- kazetták, rádió- és TV műsorok, oktató és ismeretterjesztő számítógépes programok készítése, zenei, mozgásművészeti, színjátszó együttesek szervezése, működtetése.

 • Keresztény és zsidó művészeti csoportokkal együttműködve előadásokat szervezünk.

 • Az MJBI-ban és más fórumokon elhangzott egyes tanítások kiadása különböző hanghordozókon és DVD-n.
 • Hírlevél szerkesztése és kiadása
 • Könyvek kiadása és terjesztése:

Terveink:

 • Messiási gyökerek reménysége konferencia /2004.okt.4-7./ előadásainak kiadása.
 • Stern féle Újszövetség fordítás és kommentár kiadása magyar nyelven
 • A Messiás dicsérete – héber dicséretek gyűjteménye
 • A Dániel csoport internet oldalának működtetése, folyamatos fejlesztése.

 

3. Magyarországon és Magyarország határain túl élő keresztény, zsidó, valamint más, arra rászoruló csoportok segítése fizikai, szellemi és érzelmi szükségeikben.

 • BÉKÉT A NEMZETEKNEK ALAPÍTVÁNY támogatásával működõ magyar holokauszt túlélők csoportjának segítése. /vez. SUHA KATALIN, volt MJBI diák/
 • Az alapítvány szellemiségével azonosuló önkéntesek bevonásával,rendszeres házi és lelkigondozói szolgálat elindítása a Holoklausztot túlélt idősek számára
 • Izraeli-magyar holokauszt túlélők csoportjának látogatása és segítése Netanyán. – az idősek életkora és egészségi állapota miatt sürgető kérdés !

4. Lelkigondozói szolgálat biztosítása a fent említett csoportok, illetve tagjaik számára, akik érzelmi vagy szellemi gondokkal küszködnek, különös tekintettel a Holokauszt túlélőire.

Kapcsolódás helyi gyülekezetekhez /zsidó messiási és keresztény/ és tanácsadó szolgálatokhoz, akik a fent említett szükségekben segítséget tudnak nyújtani
Ruházat és étel-osztás a rászorulóknak, elsősorban rászoruló idős zsidóknak de másoknak is.
A megfogalmazott célok érdekében kapcsolat felvétel magyar és nemzetközi segélyszervezetekkel és szervezési feladatok ellátása bel és külföldön.

AMENNYIBEN SZELLEMILEG VAGY ANYAGILAG TÁMOGATNI SZERETNÉ CÉLKITŰZÉSEINKET, KÉRJÜK VEGYE FEL A KAPCSOLATOT ALAPÍTVÁNYUNKKAL.

E-mail: tjcii.hungary@gmail.com

AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ, ÍGY TÁMOGATÁSÁT KIFEJEZHETI ADÓJA 1%-NAK FELAJÁNLÁSÁVAL IS !

ADÓSZÁM: 18683789-1-41

Bankszálaszámunk: Raiffeisen Bank Budapest, Akadémia u. 6. 1054 Magyarországon: 12010611-01057394-00100000

Külföldről történő utalás esetén:
HU 77 1201 0611 01 05 7394 0020 0007 SWIFT CODE UBRT HUHB

KÖSZÖNJÜK FIGYELMÉT

Back To Top