Skip to content

Gondolatok ítélkezés nélkül

Néhány napja Bostonból telefonált egy kedves barátom. Felhívta a figyelmemet egy nyílt levélre, amelyet a Nemzeti Internet Figyelőn találtam meg Stoffán György aláírással. Róla eddig nem hallottam, de a címzett neve ismerős határon innen és túl, hiszen Konrád György Európa, sőt világszerte ismert magyar író, köztiszteletben álló ember.  Nem kívánok foglalkozni a levél állításaival, vélekedéseivel. Számomra elszomorító, ezért ragadom meg a tollat; az izzó gyűlölet és a hozzá társuló hangnem a magyar kereszténység nevében megszólaltatva, Jézus Krisztus születését és a szeretet ünnepét emlegetve.  Építeni az elmúlt századok rombolása után, sebeket gyógyítani, szeretettel, belátással lehet. Nincs fájdalmasabb Jézus követői számára, mint amikor a szeretet ünnepét emlegetve a gyűlölet és az eltaszítás szavait, gondolatait teszik az ajándékok közé. Ez az un. karácsonyi levél, hasonló a méreghez, amit a szépen terített asztal gazdag választéka közé csempésznek.  A megtévesztő csomagolás ez esetben az ünnepre hivatkozás, a szeretet emlegetése, a keresztény értékek hangsúlyozása… A hasonló írások szerzői különböző megnyilvánulások gazdái talán maguk sem tudják, milyen mély sebeket ejtenek az Eklézsián – a Krisztus Testén. Milyen fájdalmat okoznak azoknak, akik évezredek óta atrocitásoknak vannak kitéve származásuk miatt. Ezek az Istennel, Jézussal meg nem békélt emberi szív megnyilvánulásai. Pál apostol szavaival üzenjük az ítélkezőknek;

„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel” (2. Kor 5:20)
Dobner Győző

Back To Top