Skip to content

A rabbi, az Isten és a császár

RabbiJajveszékel a szegény öreg zsidó a rabbi előtt:
– Elviszik az én egyetlen támaszomat, a fiamat katonának!
– Nyugodj meg, és menj szépen haza! – vigasztalja a rabbi -, majd én beszélek az Istennel, hogy parancsolja meg a császárnak: ne vigye el a szegény öreg zsidó egyetlen támaszát katonának!
Két hét múlva megint jön az öreg zsidó, és szemrehányóan mondja: – Mégis elvitték az én egyetlen támaszomat katonának!
– Hát tehetek én arról – fakad ki a rabbi -, hogy az Isten nem tud elég erélyes lenni a császárral?!

forrás:www.zsido.hu

Back To Top