2004. május 23-június 1.

Jézus a Messiás

Héber nyelvű Messiási dicsőítés Izrael földjéről.

Avner & Rachel Boskey

2004 Május 24-31 Budapest, Pécs, Sopron, Miskolc

Az eggyé lett új ember

Izrael ajándékai és elhívása

2002. november 07.

“Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére hozzám kiált a földről?”

A keresztény bűnbánat lépései

Dr. Peter Hocken előadása a keresztény bűnbánatról a zsidó nép irányában.

2002. április 24.

“Elvetette-e Isten az ő népét?”

Előadások a „behelyettesítés teológiáról”

Raj Tamás – rabbi

Iványi Gábor – metodista lelkész

Endreffy Zoltán – filozófus

Dr.Szécsi József – katolikus teológus

Dr. Pásztor János – református teológus

Simonyfalvi Lajos – az Evangéliumi Pünkösdi Teológiai Főiskola dékánja

Görgey Géza református lelkész

Görbitz Tamás – a Budapesti Autonóm Gyülekezet lelkésze

Dr.Szebeni Olivér baptista teológus

2001.december 6.

Az egyházak morális felelőssége és ereje

Beszélgetés Endreffy Zoltán filozófussal a Népszabadságban megjelent nyílt levél kapcsán