Skip to content

Simon Perez, Izrael Állam elnökének üzenete a diaszpórában élő zsidó közösségeknek a Zsidó Újév 5772 alkalmából

Remélhetőleg a beköszöntő Újév meghozza a békéért kifejtett erőfeszítéseink gyümölcsét, a nagyobb biztonságot és a gazdasági fejlődést, és folytathatjuk azon törekvéseinket, amelyek a zsidó nép jövőjének védelmére irányulnak, valamint tovább erősíthetjük az Izrael és a diaszpórában élő zsidó testvéreink közti kapcsolatokat. Az elmúlt évben drámai változások söpörtek végig térségünkben, örökre megváltoztatva a Közel-Kelet arculatát. Egy olyan ifjú nemzedék indította el küzdelmét, amely bátran harcolt önmaga felszabadításáért, hogy leverje az elnyomó rezsimek bilincseit, és életét is kockáztatva elszántan követelje alapvető jogait a szabadságért, demokráciáért, méltóságért és munkáért. Mielőtt a por leülepedik, nehéz előre megjósolni, mire számíthatunk, de a kockázatok mellett is az elkövetkező év hatalmas lehetőségeket és alkalmakat kínál. Bátorságra van szükségünk, hogy felmérjük és megértsük a lehetőségeket, amelyek a jobb jövőt biztosítják. A térség demokrácia és a szabadság felé irányuló tendenciája Izraelnek is javára válik, és nagy érdeklődéssel figyeljük majd e folyamatot.Izraelben is történtek változások. A társadalmi igazságosságért indított józan mozgalom az egész országra kiterjedt és nyilvánvalóvá tette, hogy Izrael népe tudatában van annak, hogy jeleznie kell egymás és a társadalom iránti szolidaritását. Felkészültek arra, hogy harcoljanak önmaguk és gyermekeik jobb jövőéjért, és felemelő érzés volt megtapasztalni, ahogy százezrek emelték fel – békésen és teljes egyetértésben – hangjukat jogaikért. E téren is lehetőség adódik a változásra, amelyet nem szabad veszni hagynunk.

Az Izraelben és a diaszpórában elő zsidókat összetartja a közös érzelmi kötődés és sors, így kölcsönösen felelősek egymásért. E kötelékek sohasem gyengülhetnek, csak tovább erősödhetnek, ezért a zsidó fiatalokat képezni kell Izrael megismerésére, miközben elmélyítik elkötelezettségüket Izrael iránt, hiszen ez a legfontosabb cél. Nem kevésbé fontos az izraeli ifjúság nevelése, hogy ők is megismerjék diaszpórában élő testvéreiket, és nyilvánvalóvá tegyék mind az ifjak, mind az idősebbek számára, Izraelben és külföldön egyaránt, hogy Izrael minden zsidó hazája, és hogy egy erős Izrael hidat képez a diaszpóra zsidóságával, és ez az, ami összeköt bennünket. Együtt alakíthatjuk ki elképzelésünket a zsidó nép jövőjéről, amely a Tikun Olam zsidó értékein és a békén alapszik.

A jövő év kritikus korszak lesz Izrael és az egész térség, sőt a világ számára is, és összetett kihívások elé állítanak bennünket. Ha ezekre az egzisztenciális fenyegetésekre gondolunk, összefogással legyőzhetjük a nehézségeket, hogy felülkerekedjünk azokon. Ugyanakkor ezen időszak a lehetőségek kora is lesz, és bizton remélem, hogy e lehetőségekből előnyt fogunk kovácsolni, és az ígéret, a fejlődés és biztonság esztendejévé tesszük.

E jobb holnap felé tekintve, innen Jeruzsálemből küldöm őszinte és legjobb kívánságaimat a világban élő zsidó embereknek, egy békés, örömteli, jó egészséggel és gyarapodással teli évhez.

Shana Tova,

Simon Perez

Back To Top