A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen

Aggodalommal látunk a világban és hazánkban minden olyan szélsőséges megnyilatkozást, amelyben faji megkülönböztetés vagy antiszemitizmus jelenik meg. Ezek nemcsak Igazságtalan diszkriminációt jelentenek a társadalmi életben, hanem súlyos konfliktusokat is előidéznek…
Az általános erkölcsi törvény kizárja a faji megkülönböztetés minden formáját. A keresztény tanítás ezen felül hirdeti, hogy mindenki egyformán Isten teremtménye, és hogy a szeretet parancsa minden ember iránt kivétel nélkül kötelező. Ezért elutasít és elítél minden olyan szemléletet és magatartást, amely különbséget tesz ember és ember között faj, szín, társadalmi helyzet vagy vallás miatt.

Végül idézzük II. János Pál pápa szavait, amelyeket a múlt esztendőben Budapesten a zsidó közösség képviselőinek mondott: „Fennáll a veszélye, hogy antiszemita érzelmek és megnyilvánulások támadnak és terjednek. Ennek sajnos mostanában máris nyugtalanító jelei mutatkoznak, a múltban pedig szörnyű eredményeit tapasztaltuk. E veszéllyel szemben az emberek lelkiismeretét arra kell nevelni, hogy az antiszemitizmust és a rasszizmus minden formáját úgy tekintsék, mint isten és az emberiség elleni bűnt”

Budapest, 1992. október 26.

A Magyar Református Egyház nyilatkozata

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának nyilatkozata a zsidósággal való kapcsolatáról

Keresztyén hitünk arra szólít fel bennünket, hogy a bennünk élő reménységről bizonyságot tegyünk (1Pét 3,15). E reménység teszi kötelezővé számunkra, hogy kapcsolatunkat a zsidósággal tisztázzuk, s vallást tegyünk arról a gyökérről, amelybe mi, keresztyének oltattunk.

A jelenlegi helyzet némely vonásai is szükségessé teszik állásfoglalásunkat, így az utóbbi idők elfojtott indulatai, a már nem létezőnek tartott kísértetek újra megjelennek és újra előtérbe állítják a nacionalizmust és faji gyűlölködést, szükségessé téve az ellenségképek elleni küzdelmet. Társadalmunk nagymértékben polarizálódik, s a nyugtalanító közérzet sokszor teret enged az antiszemitizmusnak is. Mélyen megráztak minket az antiszemitista sírgyalázások és egyéb vandál tettek, amelyeket a leghatározottabban elítélünk. A demokratizálódás során megtapasztalt nagyobb szabadság sok indulatot felszínre hozott, amelynek jelentőségét sem eltúlozni, sem kisebbíteni nem szabad. Tudjuk, hogy a gazdasági gondok növekedése bűnbakok keresésére is vezethet bizonyos körökben. Mindeme jelenségeket kívánjuk tudatosítani és saját eszközeinkkel küzdeni kívánunk ellenük, s a társadalmi és vallási megbékélést szeretnénk munkálni teológiai állásfoglalásunkkal és minden más lehetséges módon is.

Tovább olvasom →

Bűnbánat

“Tied uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása,…miénk, oh uram, pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, kik vétkeztünk ellened…”

Dán. 9,8-9.

” Mivel semmit sem tettünk, és semmit sem mondtunk, a mi kezeinkhez is zsidók vére tapad… Gyakran hallottuk, hogy ha Jézus a huszadik század első felében születik, akkor Neki is sárga csillagot kell viselnie, és őt is a gázkamrába küldték volna. Hogy lehet, hogy nem vettük észre, hogy népében maga Jézus szenved újra?”

Németország, a darmstadt-i evangéliumi keresztény Mária nővérek közössége