Skip to content

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata

A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozata az antiszemitizmus és a faji megkülönböztetés ellen Aggodalommal látunk a világban és hazánkban minden olyan szélsőséges megnyilatkozást, amelyben faji megkülönböztetés vagy antiszemitizmus jelenik meg. Ezek nemcsak Igazságtalan diszkriminációt jelentenek a társadalmi életben, hanem súlyos konfliktusokat is előidéznek... Az általános erkölcsi törvény kizárja a faji megkülönböztetés minden formáját. A keresztény tanítás ezen felül hirdeti, hogy mindenki egyformán Isten teremtménye, és hogy a szeretet parancsa minden ember iránt kivétel nélkül kötelező.
Tovább olvasom

A Magyar Református Egyház nyilatkozata

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának nyilatkozata a zsidósággal való kapcsolatáról

Keresztyén hitünk arra szólít fel bennünket, hogy a bennünk élő reménységről bizonyságot tegyünk (1Pét 3,15). E reménység teszi kötelezővé számunkra, hogy kapcsolatunkat a zsidósággal tisztázzuk, s vallást tegyünk arról a gyökérről, amelybe mi, keresztyének oltattunk.

A jelenlegi helyzet némely vonásai is szükségessé teszik állásfoglalásunkat, így az utóbbi idők elfojtott indulatai, a már nem létezőnek tartott kísértetek újra megjelennek és újra előtérbe állítják a nacionalizmust és faji gyűlölködést, szükségessé téve az ellenségképek elleni küzdelmet. Társadalmunk nagymértékben polarizálódik, s a nyugtalanító közérzet sokszor teret enged az antiszemitizmusnak is. Mélyen megráztak minket az antiszemitista sírgyalázások és egyéb vandál tettek, amelyeket a leghatározottabban elítélünk. A demokratizálódás során megtapasztalt nagyobb szabadság sok indulatot felszínre hozott, amelynek jelentőségét sem eltúlozni, sem kisebbíteni nem szabad. Tudjuk, hogy a gazdasági gondok növekedése bűnbakok keresésére is vezethet bizonyos körökben. Mindeme jelenségeket kívánjuk tudatosítani és saját eszközeinkkel küzdeni kívánunk ellenük, s a társadalmi és vallási megbékélést szeretnénk munkálni teológiai állásfoglalásunkkal és minden más lehetséges módon is.

Tovább olvasom

Bűnbánat

"Tied uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása,...miénk, oh uram, pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, kik vétkeztünk ellened..." Dán. 9,8-9. " Mivel semmit sem tettünk, és semmit sem mondtunk, a mi kezeinkhez is zsidók vére tapad... Gyakran hallottuk, hogy ha Jézus a huszadik század első felében születik, akkor Neki is sárga csillagot kell viselnie, és őt is a gázkamrába küldték volna. Hogy lehet, hogy nem vettük észre, hogy népében maga Jézus szenved újra?" Németország, a darmstadt-i evangéliumi keresztény Mária nővérek közössége
Tovább olvasom
Back To Top