Skip to content

A Pápa XVI. Benedek kijelentette: Az üdvösség a zsidóktól ered – a hívek tudatosítsák a zsidósághoz való kötődésüket!

„Az egyház szorosan kötődik a zsidó emberekhez” – mondta a pápa a Reichstag (a német parlament) épületében tartott találkozón. Arra szólította a keresztény híveket, hogy próbálják „tudatosítani magukban a judaizmushoz való belső kötődésüket”, mivel a keresztények számára „nem létezhet szakadás az üdvösség történetében. Az üdvösség a zsidóktól ered.”

„Jézus konfliktusát a judaizmussal nem szabad felszínesen, az Ószövetséggel való szakításként értelmezni” – magyarázta. A Hegyi beszéd nem érvényteleníti Mózes törvényeit, hanem „feltárja azok rejtett lehetőségeit, és teret enged radikálisabb követeléseknek. Az emberi cselekedetek legmélyebb eredője, a szív felé irányít bennünket, ahol eldől, hogy mi tiszta és mi nem, ahol a hit, a remény és a szeretet növekszik.”

A zsidó-keresztény párbeszédnek napjaink „egyre szekularizáltabb társadalmaiban erősítenie kellene Istenbe vetett közös hitünket – tette hozzá. – E hit nélkül a társadalom elveszti emberiességét.”

A Szentatya kifejtette, hogy „Izrael és az egyház közötti meleg kapcsolat és kölcsönös megértés” további javítására van szükség. A katolikus-zsidó kapcsolatok Németországban „ígéretes eredményeket” hoztak, és megalapozták a „tartós bizalmi viszonyt.” Kifejezte, hogy nagyra becsüli a katolikus egyház és a judaizmus közötti „egyre mélyülő” párbeszédet, és a Második Vatikáni Zsinat Nostrae Aetate nevű, a zsidókkal való kapcsolatokról szóló nyilatkozatára, a „párbeszéd, testvériség és barátság” iránti „visszavonhatatlan elköteleződésre” hivatkozott. Mint mondta, a német katolikus egyház tudatában van annak, hogy „különös felelősséget” visel ebben az ügyben.

„A Holokausztot a Reichstag tervezte és szervezte” – jegyezte meg. „A náci terroruralom rasszista mítoszon alapult, melynek része volt Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének, és Jézus Krisztus és valamennyi híve Istenének megtagadása. A mindenhatónak tartott Adolf Hitler pogány bálvány volt, aki át akarta venni a bibliai Isten, a Teremtő, minden ember atyjának helyét” – mondta XVI. Benedek.

„Az egyetlen Isten félelmének megtagadása érzéketlenné tesz az emberi méltósággal szemben is. Hogy mire képes az ember, ha megtagadja Istent, és milyenné válik az istentagadó emberei arc, azt megmutatják a koncentrációs táborokban készült képek.” A háború óta a katolikusok és a zsidók több fórumot szerveztek a felekezetek közötti párbeszédre. A pápa kiemelte a 2006 márciusában megtartott zsidó-keresztény „történelmi találkozót,” melyen Walter Kasper, német katolikus bíboros is részt vett. „A találkozó eredményei a mai napig éreztetik hatásukat” – mondta.

forrás: Hirek Izraelből/NA

Back To Top