Skip to content

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! III. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Csodák Jeruzsálem utcáin

Jeruzsálem különös város. Szent és szentségtelen. Békés és nyugtalan. Hatalmas ígéretei vannak Istentõl, de épp csak most kezdõdik hajnala. Húsz messiási gyülekezetben kb. 15 ezer zsidó, arab, és pogány hátterû hívõ imádja Istent. Ezek az új gyülekezetek rendkívül sokfélék és még nem tudtak egységre jutni. Módom nyílt a színesbõrû etióp messiási közösség meglátogatására. A lelkipásztor fiát Smuel-nak hívják, aki sokak szerint egy különleges jelenség. Egy éve a jeruzsálemi városi buszon elkezdett istendicsõítõ dalokat énekelni. Majd amikor felfigyeltek rá, így szólt: Barátaim, itt van az Úr! Ki beteg közöttetek? Egy idõs asszony jelentkezett a busz utolsó ülésérõl, hogy a lába beteg. Smuel odament hozzá, letérdelt, és elkezdett imádkozni érte. Az asszony egyszer csak felkiált: Valami történik a lábammal, meggyógyultam! Testvérünkben, mintha csak Péter és János apostolt látnánk, ezt mondta mindenki füle hallatára: Mindez nem a saját erõmbõl történt, hanem a Názáreti Jézus nevében!Izraelben sokan várják a Messiást. A hasszid zsidók mindent elõkészítenek a templom esetleges újjáépítésére.A Harmadik Templom Intézet igyekszik minden pénzügyi forrást és istentiszteleti eszközt összegyűjteni a nagy álom érdekében. Folyik a szolgáló papok kiképzése is (www.templeinstitut.org). Számos zsidó ténynek kezeli azon rabbik szavait, akik a templom tér alatt megtalálni vélték az elrejtett szövetség ládáját. Biztosat azonban senki sem tud, de abban hihetünk, hogy a zsidó nép számára Jézus eszkatológiai megtalálása (Rom. 11,26.), nagyobb öröm lesz, mint a szövetség ládájának előkerülése.

A konferencia bölcs elhatározása volt az is, hogy délben különböző csoportok, így a lelkipásztorok, a politikusok, és a fiatalok meglátogatták Izrael állam törvényhozó testületét, a Knesszetet, hogy szóljanak az Újszövetség Izraelre vonatkozó reménységéről, és köszöntsék a zsidó államot 60 éves fennállásának alkalmával.

Back To Top