skip to Main Content

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VI. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az arab világ teológiai problematikája

Az arab világot ma szinte lehetetlenség megérinteni az evangéliummal. Tudvalévõ, hogy képtelenség missziót folytatni Törökországban vagy Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten. Isten mégis munkálkodik. Egy Törökországból érkezett személy tett bizonyságot arról, hogy 5-6 éves korában, álmában látta Istent, aki ezt mondta neki: te a barátom vagy! Erre szülei elvitték az imámhoz. Ennek következtében fanatikus iszlámkövetõ lett, de Istenben a barátot mégsem találta meg. Egy késõbbi álom és az egyetemen fellelt keresztyének segítették el Jézushoz, akiben új életet nyert, akirõl örömmel tett bizonyságot. Az arab-mohamedán lelket meg kell értenünk. Az iszlám lelkület mögött mérhetetlen keserûség van. Egykor Ábrahám, saját atyjuk elküldte õket Ismaelként otthonról, s így egy apátlan-atyátlan nép lettek. S ez az alaptapasztalat, tehát az elutasítás, és a látszólag méltánytalan kivetettség, mély agressziót, haragot és ellenségeskedést halmozott fel, fõleg a zsidósággal szemben. Ez a Közel-Kelet problematikája. Nem jó másodiknak lenni egy kedvenc, Izsák mellett. Ugyan próbált az arab világ a zsidóság és a keresztyénség helyett egy új teológiai struktúrát is létrehozni, mégsem hozott ez békét szívükbe.

A mai iszlám végidős gondolkodás lényege ennyi: a jó zsidó, a halott zsidó. S amíg egyetlen zsidó is él, addig nem jöhet el a béke országa. – Ezt a keserűséget csak az igazi, mély és elfogadó szeretet gyógyíthatja meg, s minden látszat ellenére, éppen erre szomjaznak a mai arabok is. Valóban szeretnünk kell őket, s ha csak lehet, meg kell tanulnunk a velük való időtöltés és közlés módjait. Mindazonáltal igazi gyógyító szeretet csak Jézusban van. Ezért van az, hogy Jeruzsálemben ma már számos palesztin és zsidó, szeretetben és együtt imádhatja Jézust, a zsidó Messiást, és minden ember Megváltóját.

A konferencia elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben az iráni vezetést felszólítja, hogy gondolja át a zsidó állammal szemben képviselt nukleáris fenyegetését. Gondoljon a Bibliában található perzsa uralkodókra, akik tudtak nagyvonalúságot és szeretetet gyakorolni a zsidó nép iránt, hiszen ők is áldást kaptak azoktól. Ez történt Eszter királyné életében, valamint Xerxész napjaiban. Számos zsidóellenes fenyegetés eddig rendre fordított eredményt hozott, ellenben Isten napjainkban is kész úgy megáldani Iránt, ahogy megáldja Izraelt. Mert aki áldja Ábrahám népét, az áldott lesz.

Back To Top