Skip to content

Nyitott vagy-e az igazság befogadására?

Liron levele Izraelből 2006 július 22-én

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. (Máté 24:6-8)

Kedves Barátaim!

Nem szokásom ilyen leveleket írni, és nem áll szándékomban politikai állásfoglalást kinyilatkoztatni, de ahogyan az események itt Izraelben és a Közel-Keleten fölgyorsultak, és ahogyan figyelem a híreket – amiket a külföldi híradások sugároznak szerte szét az egész világon, egyszerűen nem maradhatok tovább néma. Mielőtt bármit is megpróbálnék megértetni veled az én – egy izraeli nézőpontjából, hadd mondjak el a rövid történetet!

Képzeld magad elé a gyönyörű és békés Európát! Képzeld el, hogy Lichtensteinben van egy virágzó katonai csoport, melynek vannak tagjai a lichtensteini kormányban és amit a kormány lát el fegyverekkel. E csoport mérhetetlenül gyűlöli az osztrákokat annak ellenére, hogy semmilyen határvillongás nincs a két ország között. Azután egy ragyogó reggelen ennek lichtensteini csoportnak a katonái behatolnak Ausztriába, megölnek néhány határőrt, elrabolnak két másik határőrt. Ezzel egy időben – szórakozásból Lichtensteinből irányított rakétákkal kezdik lövetni Ausztria határvárosait. Elég szürreálisan hangzik, nem? Mit gondolsz, mi lenne Ausztria reakciója egy ilyen forgatókönyvre?

Természetesen semmi ehhez hasonló nem fordulhat elő a békés Európában, ahol nincsenek háborúk. De valami ehhez félelmetesen hasonló történt Izraellel két héttel ezelőtt, amikor a Hezbollah katonái behatoltak Izraelbe, mialatt rakétákat lőttek ki az észak izraeli városokra. Megöltek néhány határőr szolgálatban levő katonát, két másikat elraboltak. Semmi nyilvánvaló vagy rejtett oka nem volt ennek a tisztán gyűlöletből fakadó támadásnak, vagy csak annyi, hogy a világ figyelmét elterelje az iráni atomfegyverkezési programról. (Irán & Szíria a hajtóerő a Hezbollah mögött.) A Hezbollah arra számított, hogy Izrael megtorlatlanul hagyja ezt a provokációt is, mivel Izrael tart a világhatalmak véleményétől és megítélésétől, éppen úgy, mint az, az elmúlt hat év alatt történt, (igen, tudnotok kell, történtek hasonló támadások az elmúlt évek alatt). De Izrael most úgy döntött, hogy ideje véget vetni a Hezbollah egyre növekvő hatalmának, amely megengedhetőnek tartja az efféle katonai provokációkat.

És most itt a humanizmus dilemmája! A libanoniak által támogatott Hezbollah a legnagyobb népsűrűségű libanoni térségekben rejtőzködik a célból, hogy megakadályozza a nyugati hadsereg számára a Hezbollah katonáinak és katonai erejének elérését, mert a genfi egyezmény kötelezi a nyugati országok hadseregét a lakott területek támadásának elkerülésére.

Izrael tájékoztatta a libanoniakat támadási szándékáról, időt és lehetőséget adott a támadás megkezdése előtt a libanoniaknak otthonaik elhagyására minden libanoni városban és faluban. Értesítette-e a Hezbollah hasonló módon a rakéta támadások előtt Izrael polgárait?

Izrael a támadásait gondosan megszervezte a Hezbollah hadállásai ellen titkos információk alapján, azonban a Hezbollah kezdettől a polgári lakosságot vette célba, bízva abban, hogy ezzel megtöri az izraelieket, és kikényszeríti Izrael kormányától a háborúból való kiszállást.

A Hezbollah bebörtönzött arab terroristák ezreinek szabadon bocsátását kérte a két elrabolt katonáért cserébe. Ha Izrael csak annyit is enged, hogy a két katonáért nem több mint két terroristát szabadon bocsát, ez felhívás arra, hogy annyi katonát raboljanak el, amennyire csak képesek!

Még sok ésszerű érvet tudnék felsorolni az események alapján, de valami sokkal nagyobbról van itt szó, ami a legtöbbünk szeme előtt rejtve van.

Az Irán és Szíria által nyíltan (a többi arab ország által titokban) támogatott Hezbollah és Hamasz, nem egy darab földért harcol, amit állítólagosan Izrael a 67-es háborúban foglalt el, mint az ők állítják. Izrael hat évvel korábban helyreállította a régi nemzetközi határokat, s visszaadat az Libanonnak, de a Hezbollah támadásai ennek ellenére soha nem szüneteltek. Ugyanez történt a gázai határvonallal egy évvel korábban. Mióta Izrael visszavonta csapatait Gázából, alig akadt egy-egy háborús támadásoktól mentes nap a Gázával határos izraeli városokban és falvakban.

A humanista látásmód nem képes tudomásul venni az iszlámnak és az iszlámban hívőknek azt az alapállását, mi szerint soha nem békülnek ki azzal, hogy a zsidók Izraelben éljenek, így addig nem lehet béke, amíg ez a két nacionalista mozgalom létezik.

Másfelől, nincs a világon egyetlen olyan hely sem, ahol a zsidók békében élhetnének… Ennek a történelem a bizonyítéka. Nos… mi marad nekünk?

Isten megígérte népének, hogy összegyűjti őket saját földjükön a föld minden tájáról: „…az Izráel maradékát. Ímé, én elhozom őket észak földéből, és összegyűjtöm őket a földnek széleiről, közöttük lesz vak, sánta, viselős és gyermek-szűlő is lesz velük, mint nagy sereg jönnek ide vissza. Siralommal jönnek és imádkozva hozom őket, vezetem őket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsőszülöttem. Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből. (Jer. 31:8-11) Ha csak egy kicsit is tisztában vagytok Izrael történelmével, azonnal felismeritek, hogy ez a prófécia beteljesedett 1948-ban.

Akár hisszük, akár nem, akár van szerepe Istennek az életünkben akár nincsen, az Örökkévalónak van terve, és az ő tervében szerepe van Izrael népének az ígéret földjén – ami a mai Izrael. Ezen az Iszlám, és annak követői, akik többségükben Ézsau leszármazottai nem változtathatnak. Isten figyelmezteti a libanoniakat a Jóel 3:4-ben „Sőt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani; nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!”

Isten szól Ézsua leszármazottainak is (Izmáel dinasztiájából) Abdiásnál: „De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az és a Jákób háza birtokba veszi az ő örökségét. És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau háza pedig pozdorja; és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott. A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a Filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit; Benjámin pedig a Gileádot. (Abdiás 17-19)

Mostani harcunkra és elrabolt fiainkra vonatkozólag pedig csak a próféta szavaiban bízhatunk. „Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Ráhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra. (Jer. 31:15-17)

Most Haifában dolgozom egy kórházban. Egy jó napon sikerül egy órányit szirénáktól és a közelben felrobbanó lövedékek hangjától mentesen, védett helyen eltöltenem. Higgyetek nekem, minden másnál jobban békét akarok! Fájdalom van bennem a libanoniak ezrei miatt, akik a Hezbollah miatt túszok saját hazájukban. DE – annak, amit „békének” neveznek, az ára ebben a pillanatban megfizethetetlenül magas Izraelnek. Annyira magas, hogy Izrael azt nem képes kifizetni. Nehéz számomra ezeket a szavakat leírni nektek, mert tudom, hogy sokan nem láthatjátok ezt ilyen módon. Csak annyit remélek, hogy egy csöppnyit jobban megértitek Izrael álláspontját, és bíztatlak benneteket – mindnyájatokat, hogy könyörögjetek Izrael Istenéhez, mert az Örökkévaló szereti Izraelt ( a Biblia közli ezt a tényt) – így nektek is ez a teendőtök!

Béke legyen mindnyájatokkal,

Liron

Back To Top