Skip to content

In memoriam Uli Eiwen

Uli Eiwen, Isten egyik különleges szolgálóleánya, életének 68. évében elhunyt.

A megbékélés kapujában című cikkünkből idézhetjük fel Izrael felé szóló különleges  elhívásának történetét:

Amikor Uli Eiwen tizenhat éves volt, nagyon fontos elhívást kapott az Úrtól. 1961-ben, egy svájci látogatás során éppen egy diabemutatót nézett Izraelről. Az egyik képen a Haifa mellett emelkedő Kármel-hegy volt látható, melynek látványa hirtelen nagyon mélyen megérintette. Elmondása szerint olyan volt, mintha egy hang szólalt volna meg a bensőjében: „Ez a te elhívásod.” A szobájába ment, és letérdelt imádkozni. Ezt mondta: „Jézusom, ha ez Tőled volt, kérlek, mutass nekem valamit a Te Igédből.” Ezékiel könyvénél nyitotta fel a Bibliát, és szeme a második rész harmadik versére esett, ahol a következőt olvasta:

„… Izráel gyermekeihez küldelek téged.”

Amint tovább olvasta, mit mondott az Úr Ezékielnek, a negyedik vers emelkedett ki számára a szövegből, ahol a következő található:

Hozzájuk küldelek, és ezt mondjad nekik:

»Így szól az Úr Isten«.”

A harmadik részben — a negyediktől a hatodik versig tartó szakaszban — megmutatta neki az Úr azt is, ami csak később nyert nagy jelentőséget, mert az üzenet világos értelme még sok-sok évig nem vált számára nyilvánvalóvá. Az ötödik versben a következőt találjuk:

Mert nem ismeretlen beszédű és nehéz nyelvű néphez küldelek, hanem Izráel házához.

Uli nagyon fiatal volt még ekkor, de Jézus igazi szerelmese. Ezt válaszolta: „Igen! Ha Te akarod, megyek.” Ezután az ima után lefeküdt aludni. Másnap reggelre az Úr jelenléte töltötte be a szobáját. Olyan rendkívüli békesség volt abban a helyiségben, amilyet sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalt. Egyszerűen meg sem tudott mozdulni. Egy idő után, ahogy ez a jelenlét visszavonult, az Úrtól való mély szeretet maradt ott benne Izráel népe iránt.

Későbbiekben Hajós Médi egy magyar messiáshívő asszony volt még  nagy hatással Uli és Helmuth, az Eiwen házaspár szolgálatára.

 De mindenekelőtt  Isten vezette! Megajándékozta őt prófétai álmokkal és kijelentésekkel.

Az Olajfa mozgalma látása még a  beteljesedésre vár!

Back To Top