Skip to content

Izrael Konferencia Ausztriában

„Jöjjön el a te országod”

Izrael és az Egyház/Gyülekezet, mint útkészítők

Stockerau, 2012. május 17-19

Egy olyan időben élünk, amelyben történnek dolgok, amik nyilvánvalóan a végidők jellemzőit viselik magukon, és a figyelmünket Jézus visszajövetelére irányítják. Ezért kihívás számunkra, hogy szellemileg éberek legyünk, ahogy Jézus ezt a végidők vonatkozásában hangsúlyozta a beszédeiben…
A „Jöjjön el a te országod” egy imádság, amit Jézus a tanítványai szívére helyezett. Tudjuk, hogy noha Jézus első eljövetelével már megjelent Isten országa, és azóta ezen a világon kiterjedt, és megnyilvánult, a teljességre jutása szorosan Jézus második eljöveteléhez kötődik.
A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy ebben a teljeségre jutásban Izrael népének nagy szerepe lesz. Isten üdvtörténete Izraellel kezdődött, és Izraellel tér véget. Ilyen értelemben Izrael az egész világ számára útkészítő az üdvterv bevégzéséhez. Egyidejűleg a Gyülekezet is nagy szerepet játszik a végidőkben, amelynek a zsidó része, a messiási zsidók különösen fontosak. A konferencia napjain fel szeretnénk ismerni az összefüggéseket ezen a területen. Isten Igéjét kutatni, és mélyebb megértésre jutni ebben.

Program:
2012. május 17. – csütörtök
13 órától               bejelentkezés
15:30 – 17:30      Nagyelőadás (Plenum)
19:30 – 21:30      Nagyelőadás (Plenum)

2012. május 18. – péntek
9:30 – 12:00        Nagyelőadás (Plenum)
14:30 – 15:45       1. Workshop a nagyelődásról
16:15 – 17:30       2. Workshop a nagyelődásról
19:30 –  21:30      „A prófécia” – musical

2012. május 19. – szombat
9:30 – 13:00        Nagyelőadás (Plenum)

A Workshopok témái:
1. Joela nővér         „Elhívásunk az őrállói szolgálatban – Jézus útkészítőjeként szolgáló Bemerítő János nyomában”

2. Horst Krüger     „A názáreti Jézus héber világa – ellentétbe állítva keresztény és iszlám gondolkodásmóddal”

A konferencia előadói:
Joela nővér

Az evangélikus darmstadti Mária-nővérek vezetőségének tagja, sok keresztény konferencia meghívottja.  A keresztények és zsidók közti megbékélés szolgálatának egyik úttörője.

 

Eitan és Conny Shishkoff

Eitan és Conny Shishkoff a 60-as évek végén a hippi mozgalom tagjaiként ismerték fel Jézust, mint Messiásukat, és fedezték fel hamarosan zsidó gyökereiket. Az USÁ-ban messiási gyülekezet tagja lettek, ahol később Eitan pásztorként is szolgált. Majd visszatértek Izraelbe, ahol az „Ohalei Rachamim” (Kegyelem sátrai) gyülekezet (majd gyülekezet hálózatot) építették fel, mely elhívásának fontos része az Izraelbe visszatelepülő rászorultak felé a karitatív szolgálat. Négy gyermekük, és kilenc unokájuk van.

Willem J.J. Glashouwer

1999 óta ’Christians for Israel International’ mozgalmának elnöke, mely több mint 20 országban van jelen az öt kontinensen. Sok könyv, és Bibliatanulmány szerzője. A „Miért Izrael?” című könyvét, mely magyarul is megjelent, egy tucatnyi nyelvre fordították le.

 

Dr. Jürgen Bühler

2011-ben nevezték ki a Nemzetközi Keresztyén Követség Jeruzsálem (ICEJ) igazgatójának. 1999-ben Izraelbe költözött, jelenleg is Jeruzsálemben él három fiával, és egy lányával.

 

Horst Krüger

A modern és az ó nyelvek teológusa. 1965-től 1986-ig a dél-brazíliai misszióban tevékenykedett. 1966 óta kapcsolatban áll az izraeli kutatócsoporttal, amely az Újszövetség zsidó gyökereit keresi, mindenek előtt a szinoptikus evangéliumokban. Házas, jelenleg Adelhiesdorfban lakik.

A rendezvény helye:
Veranstaltungszentrum Z2000
Sparkassaplatz 2
A-2000 Stockerau bei Wien

A konferencia irodája:
Ichthys Gyülekezet
A-2700 Wiener Neustadt (Bécsújhely)
Zulingergasse 6
Mobil: +43 (0650) 374-0566
Email: office@ichthys.at

forrás: http://www.ichthys.at/einladungen/2012_Israelkonferenz-Flyer.pdf

Back To Top