Skip to content

Magyar Keresztyének Izraelért: Nyilatkozat

2000. december 20-án került sor Izrael állam magyarországi nagykövetségén a 21 keresztény szervezet és több magánszemély által aláírt nyilatkozat átadására Várnai Shorer Judit nagykövet asszonynak. Bár a magyar sajtó képviselői is értesültek az eseményről, egyedül az Új Kelet  című izraeli magyar nyelvű lap adott róla tudósítást.

 

Jesaia 12:3

Tisztelt Nagykövet Asszony!

A legfrissebb közel-keleti események és azok magyarországi visszhangja késztetett bennünket arra, hogy levelünkkel kifejezzük szolidaritásunkat és együttérzésünket Izrael államával és népével. Őszintén sajnáljuk a zavargások áldozatait, bármely néphez vagy nemzethez tartozzanak, és imádkozunk azért, hogy se fanatikus téveszmék, se a gyűlölet vagy bosszú ne fokozzák az Izraelben élő emberek fájdalmát és veszteségeit. Örülünk Izrael állam létezésének, és elfogadjuk a jogát arra, hogy állampolgárainak biztonságát szavatolja.

Valljuk és hisszük, a bibliai és a történelmi tények alapján, hogy Jeruzsálemre, mint fővárosra, egyedül és kizárólagosan Izrael népe és állama jogosult. Imádkozunk, hogy e nehéz órákban Izrael az Örökkévaló kegyelméből és a neki a Szent Írásokban adott számos ígéretből merítsen erőt, valamint azért, hogy az Izrael népe között élő palesztinok is rátaláljanak az Örökkévalótól jövő békesség útjára. Szeretnénk, ha a magyar média pontosan tájékoztatná a közvéleményt az ottani eseményekről.

A magunk részéről megteszünk mindent, hogy a modern Izraelt és történetét a magyar emberek a maga teljes valójában megismerjék. Önökkel együtt hisszük, hogy az igazi béke Jeruzsálem, Izrael és a Nemzetek számára is a Messiás megérkezésével fog eljönni!

Örvendj nagyon, Cion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas”      Zak. 9:9a

Budapest, 2000. november 09.

Tisztelettel a következő magyarországi keresztény egyházak és messiási hívő zsidó közösségek nevében

Magyarországi Baptista Egyház
Magyarországi Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Nemzetközi Keresztény Követség Jeruzsálem Budapesti Központja
Tiszán Inneni Református Egyházkerület Főgondnoka – Dr. Szabó Dániel
Bárka Baptista Gyülekezet
Budapesti Autonóm Gyülekezet
Budafoki Evangéliumi Keresztény Gyülekezet
Evangéliumi Pünkösdi Teológiai Főiskola
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Gyömrői Gyülekezete
Evangéliumi Keresztények Gyülekezete
Evangéliumi Keresztények Filadelfia Gyülekezete
Evangéliumi Szolnoki Gyülekezet
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Tápiószentmárton
Élő Ige Gyülekezet
Imádság Háza Gyülekezet
Logosz Evangéliumi Pünkösdi Közösség
Messiási Zsidó Biblia Iskola
Menóra Messiási Zsidó Közösség
Olajsajtó Alapítvány
Salom Budapesti Messiási Zsidó Közösség
Szigetszentmiklósi Szabadkeresztény Gyülekezet
Szőlőskert Gyülekezet
Tiszta Szív Gyülekezet
Új Jeruzsálem Katolikus Közösség
Fogarasi Gábor, református lelkész
Tatai lstván, református lelkész
Végh Gizella, református lelkész
Láng Edit, katolikus teológiai hallgató

Új Kelet (Izraeli magyar újság), 2000. december 22.

Lévai György jelenti Budapestről:

Az izraeli magyar nagykövetség adott otthont annak a politikatörténeti eseménynek, amely 21 különböző vallási intézmény memorandumait tartalmazza. A közelmúlt politikai változásai miatt is figyelemre méltó annak a levélnek a tartalma, amelyet Dobner Győző baptista lelkipásztor, a nemzetközi Híd Missziós Társaság magyarországi képviselője adott át Várnai Sorer Judit nagykövetnek. A baptista lelkész hangsúlyozta, hogy az egyházak csupán a maguk eszközeivel tudják együttérzésüket kifejezni, amely remélhetőleg segítséget jelent a feszültség megoldásához. Izrael Állam nagykövete megható szavakkal köszönte meg a díszes – bőrkötéssel ellátott – okiratot. Említette, hogy nagyon is jó időben jöttek a különböző felekezetek képviselői, hiszen hamarosan a fény ünnepét, a Chanukkát ünnepeljük. A legfrissebb jelentések szerint Washingtonban megkezdődtek a tárgyalások, és a Nagykövet Asszony úgy érzi, az újévben új reményekkel vághatunk az új évezrednek. Nagyon fájdalmas, hogy ilyen sok halálos áldozata van a feszültségeknek, amelyeket békés eszközökkel is lehetne rendezni. Ezt követően Szabó Dániel a református egyház részéről méltatta az egyházak közös erőfeszítését annak érdekében, hogy Jeruzsálemben ismét és örökre béke legyen.

Hungarian Christians for Israel

Back To Top