Skip to content

„Bizony hamar eljövök.”

Németországból küldte Havár Erzsébet és Sándor ezt az igetanulmányt

„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idõ közel van.”
„Bizony hamar eljövök.”
Jel. 22, 10.20.

Jézus Krisztus, (Yeshua HaMassiah) küldetésének és Mivoltának kinyilatkoztatásánál a próféciákra hivatkozva az Ószövetséget idézte.

„Odanyújtották neki (a zsinagógában) Ézsaiás próféta könyvét,Õ pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva:

Az ÚR Lelke van énrajtam,
mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hidessem az ÚR kedves esztendejét.”
Lk. 4,17-19Az apostolok is az „Írásokra” (Ószövetségre) alapozva tanítottak:

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk.”

Róm. 15,4

Amiről a próféták az Ószövetségben (Írásokban) írtak, az részben beteljesült, részben pedig a Szent Lélek kinyilatkoztatta azokat. (A David Stern által fordított Újszövetségben minden Ószövetségi idézet vastag betővel van feltüntetve, s így könnyen látható, hogy milyen sokszor fordul benne elő az Írásokra való hivatkozás.)

Chuck Cohen, aki Messiásban hívő zsidó, megállapítja a „Hazatérés a gyökerekhez” című könyvében: Az Újszövetség kb. 1600 ószövetségi idézetet tartalmaz, és nem tesz külömbséget Isten szava és az Ószövetségben leírtak között.

„Mivel előre látta az Írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak: „Általad nyer áldást a föld minden népe.”

Gal. 3,8

Így az Úr Jézus (Yeshua) is Dániel prófétát idézi, amikor a végső időkről beszél (Mt. 24,15). Az ÚR nem akarja, hogy tudatlanságban éljünk, hanem fel akar minket készíteni a Vele való találkozásra. Bátorítást és vígasztalást kínál nekünk:

„Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok ideje.”

Lk. 21,28

A ma élő generáció szemtanúja lehet az Írások számos beteljesedésének. A legtöbb keresztény egyet ért abban, hogy az utolsó időket éljük. Beszélnek a természeti katasztrófákról, háborúkról, valamint újra és újra jelennek meg a totális kontrolhoz szükséges technikai lehetőségek fejleményeiről különböző cikkek. Valóban ezek is jelei a végső időknek, de nem kizárólagosak. Hála az Úrnak, hogy ma már nagyon kevés kivétellel eljutott az evangélium az egész földön minden nemzethez, amely egy igen alapvető feltétele a Messiás közeli visszajövetelének.

Az Izráellel kapcsolatos próféciák beteljesedéséről viszont igen kevesen beszélnek. Az Írások azonban nagyon nagy hangsúlyt helyeznek az Isten népével kapcsolatos próféciákra, úgy az Ószövetségben, mint az Újszövetségben. E próféciák nem azért íródtak meg, hogy jósolgassunk, hanem az idők jeleinek a felismerésére. Jézus (Yeshua) komolyan figyelmeztet:

„Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig kijelentitek: Ma zivatar lesz, mert vörös és borult az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?”

Mt. 16,2-3)

Az iránytű sem mutatja meg a partot, de biztosak lehetünk használatánál, hogy célhoz érünk.  Azt sem tudjuk, hogy mikor érkezünk meg, de a térkép alapján figyelünk arra, hogy hová visz utunk. A Bibliában leírt jelek is vigyázatra késztetnek bennünket:

„Vigyázzatok tehát, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem gondoljátok!”

Mt. 24,44

Miért fontos a végső időkben Izráellel foglalkozni? Mi a feladatunk?

„Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az ÚR, aki megszentelem Izráelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre.”

Ez. 37,28

„Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkissebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.”

5.Móz. 7,7-8

Feladatunk dicsőíteni Urunkat választott népén véghezvitt csodatételeiért.

Ki merte hinni a negyvenes évek elején, hogy 1948-ban megalakul Izráel, és a zsidók visszatérhetnek Isten által megígért hazájukba?

„Ki hallott ilyet, ki látott ehez foghatót?

Vajon egy országért csak egy napig kell vajúdni?

Születik-e nép csak úgy egyszerre?

Hiszen alig vajúdott Sion, már is megszülte fiaiat.

Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést?

–    kérdezi az ÚR.

Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam?

–    kérdezi Istened.

Örüljetek Jeruzsálemmel!

Vígadjatok vele mindnyájan akik szeretitek!”

Ézs. 66, 7-10

Back To Top