Skip to content

1. Benjamin Berger: Dávid Sátorának helyreállítása

Bevezetõ

Benjamin Berger: A jeruzsálemi Kehilát háMásíách messiási közösség vezetõje, tanító.
A Kehilát háMásíách közösség Jeruzsálem óvárosában, a Jaffa kapu közelében mûködik több évtizede.

Dávid Sátorának helyreállítása

Minden Nemzetek Konferenciája 2004. október

Rendezõ: Tom Hess: Imádság Háza Minden Nemzetért Szolgálat, Jeruzsálem

(A szöveget a konferencián elhangzott elõadásról készült hangfelvétel alapján, az elõadó Benjamin Berger írásbeli engedélye alapján fordítottuk magyar nyelvre.)  Nagy áldás itt lenni közöttetek, és erről a rendkívül fontos témáról beszélni. Van egy vers a Jelenések könyvében, amit mindannyian jól ismerünk. Ez a vers megismétlődik minden üzenet után, amelyet Jesua, Jézus ad át a gyülekezeteknek: a következőképpen olvassuk:

Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek

Nagyon világos a számunkra, hogy Isten Szelleme hosszú évek óta foglalkozik Dávid Sátora helyreállításának témájával. Hiszem, hogy ezekben a napokban, e konferencia során is olyan dolgokat oszt meg Isten Szelleme velünk erről a kérdésről, amely komoly hatással lesz az egyház, a gyülekezet jövőjére az elkövetkező évek során.

Személyes életünkben Isten erről az 1970-es években kezdett beszélni, de továbbra is szól hozzánk, és folyamatosan bontja ki ezt a rendkívüli jelentőségű témát. Szeretnék felolvasni részleteket a Bibliából, amelyek erről a témáról szólnak, és azután megosztom, amit Isten minderről szívemre helyezett.

Dávid, Izráel vénei és az ezredparancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetségládáját Obed-Edom házából.

Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, hét bikát és hét kost áldoztak. Dávid lenvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták, az énekesek meg Kenánjá, az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt. Így vitte az egész Izráel az Úr szövetségládáját ujjongva, kürtszó, harsonák cintányérok és citerák hangja mellett.

Amikor az Úr szövetségládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, s látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette. Ezután bevitték az Isten ládáját és elhelyezték annak a sátornak közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égőáldozatokat és békeáldozatokat mutattak be az Isten színe előtt. (1 Krón 15,25-16,1)

*

Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal, és szorgalmazza az igazságot. (Ézsaiás 16,5)

*

Azon a napon felállítom Dávid összedőlt sátorát, és kijavítom réseit, helyreállítom romjait, felépítem, és olyan lesz, mint hajdanán.

Birtokba veszik Edóm maradékát és mindazokat a népeket, amelyeket majd rólam neveznek el,—így szól az Úr, aki ezt véghezviszi! (Ámósz 9, 11-12)

*

Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés; és meghallgatták Pált és Barnabást, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között.

Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyámfiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan meg van írva: Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát; romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghezviszi. (Ap Csel 15,12-17)

A Krónikák könyvének ez a része arról szól, amint Dávid király felviszi a Szövetség Ládáját Jeruzsálembe, és beviszi azt a Sátorba, és valóban erre a sátorra utalunk, amikor a Dávid Sátoráról beszélünk.

Szeretném, ha együtt át tudnánk tekinteni, hogyan is került vissza Jeruzsálembe a Szövetség Ládája. Emlékszünk rá, hogy amikor Izrael fiai először léptek be Izrael földjére, az a Sátor, amelyet a pusztaságban állítottak fel, először egy Siló nevű helyen találta meg nyugvóhelyét. Ha visszatekintünk az Ószövetségnek arra a részére, amely a Jákób által Júdának adott áldást írja le, láthatjuk, hogy itt jelenik meg először Siló neve. A szöveg úgy fogalmaz, hogy „eljön a törvényadó a Júda házából, és addig fog uralkodni, míg el nem jön a Siló, és hozzá gyűjtik a népeket „

(…„nem múlik el Júdától a fejedelmi bot,…míg el nem jön Siló, és a népek néki engednek”.

A Siló név tehát kapcsolódik a Messiáshoz. Ez a Messiás egyik ószövetségi neve.

…és hozzá gyűjtik a népeket (és a népek neki engednek), ez azt jelenti, hogy a nemzetek a Messiáshoz fognak gyülekezni.

A sátor pedig Silóban nyugodott, amíg el nem jött az idő, emlékszünk, amikor Izrael harcba szállt a filiszteusokkal. A filiszteusok azt gondolták, hogy megnyerik a háborút, ha a Szövetség Ládáját elveszik. Amikor azonban a filiszteusok elvitték a Szövetség Ládáját, Isten megbüntette őket mindenféle betegséggel, még saját istenük, Dágon is arcra esett a Szövetség Ládája előtt.

Ekkor kezdtek rájönni, hogy mindez a csapás azzal lehet kapcsolatos, hogy elvették a Szövetség Ládáját, és ezért megpróbálták azt visszaküldeni Izraelnek. Kísérletet hajtottak végre. Egy szekérre tették a Ládát, és teheneket fogtak a szekér elé. Olyan teheneket, amelyeknek borjaik voltak. Normális esetben ezek a tehenek nem mentek volna előre, mert a borjaikat nem hagyták volna a hátuk mögött. A filiszteusok ezért ezt mondták: ha ezek a tehenek előre mennek a Szövetség Ládájával, akkor valóban ítélet van rajtunk, és a Ládának vissza kell térnie Izraelbe.

A Ládát feltették a szekérre, az pedig visszatért Izraelbe, Bét Semesben állt meg. Bét Semesben Izrael fiai ujjongva kiáltottak, amikor meglátták a Szövetség ládáját, de belepillantottak, és azt olvassuk, hogy Isten 50.000 izraelitát levágott azért, mert betekintett a szövetség ládájába. Természetesen nagy félelem szállta meg őket és a Ládát elvitték Kirját Jeárim-ba, ahol húsz évig Abinádáb otthonában maradt.

Folytatás..>>

Back To Top