Skip to content

A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig

olajfa2Az apostoli korszak, mint a „bibliai mintadialógus” alapja

Nagy Antal Mihály, Örök szövetség című tanulmánya szerint a zsidó-keresztyén párbeszéd első szakasza „bibliai mintadialógus”. Mivel ennek a dialógusnak a középpontjában mindig a názáreti Jézus személye állt,  ezért megpróbálom feltárni az Őrá vonatkozó apostoli meggyőződés igei alapjait.

bővebben:

A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig

Back To Top