Izrael-barát alkalom Isaszegen

Az esemény ideje: 2011. március. 05. 16:00  Forrás: www.epk.hu

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Isaszegi Gyülekezete Izrael-barát napot tart 2011. március 5-én 16 órától a gyülekezet imatermében. Vendégelőadóként megszólal Tuvia Gelbard az arieli bibliakert vezetője és Laszlo Chaim Klein magyar gyökerekkel bíró idegenvezető. Az összejövetelen fellép a Sabbathsong klezmer zenekar.

Dr. Daniel Juster: A visszavonhatatlan elhívás 4. rész

Részletek a hamarosan megjelenő könyvből:

3. fejezet:Izráel elhívása a mózesi szövetségben

Szukkot (Sátrak)

A Szukkot ünnepe jelzi az év utolsó aratását. Ez az esztendő végső és legnagyobb ünnepe, amely szintén a hetedik hónapban, a telihold megjelenésével kezdődik, amely a legragyogóbb esti fényt etrog1.jpgbiztosítja a közösségi ünnepek számára. Az aratóünnep csak Izrael éghajlati viszonyai között nyeri el teljes értelmét. Ez arra mutat, miként kötődik a bibliai naptár egy bizonyos néphez, egy meghatározott földön. Ezen ünnepek ciklikus ismétlődése miatt még a zsidó nép szétszóratásban élő tagjaiban is elevenen él Izrael földje.
A Szukkot fontos, az Isten Királyságához fűződő kapcsolata, a föld minden nemzetéért szóló felajánlások és a Mózes negyedik könyvében leírtak szerint feláldozott hetven bika miatt. További példa ez Izrael közbenjárói szolgálatára, és föld nemzeteinek érdekében kifejtett tevékenységére.

Tovább olvasom →

Gondolatok ítélkezés nélkül

Néhány napja Bostonból telefonált egy kedves barátom. Felhívta a figyelmemet egy nyílt levélre, amelyet a Nemzeti Internet Figyelőn találtam meg Stoffán György aláírással. Róla eddig nem hallottam, de a címzett neve ismerős határon innen és túl, hiszen Konrád György Európa, sőt világszerte ismert magyar író, köztiszteletben álló ember.  Nem kívánok foglalkozni a levél állításaival, vélekedéseivel. Számomra elszomorító, ezért ragadom meg a tollat; az izzó gyűlölet és a hozzá társuló hangnem a magyar kereszténység nevében megszólaltatva, Jézus Krisztus születését és a szeretet ünnepét emlegetve.  Építeni az elmúlt századok rombolása után, sebeket gyógyítani, szeretettel, belátással lehet. Nincs fájdalmasabb Jézus követői számára, mint amikor a szeretet ünnepét emlegetve a gyűlölet és az eltaszítás szavait, gondolatait teszik az ajándékok közé. Ez az un. karácsonyi levél, hasonló a méreghez, amit a szépen terített asztal gazdag választéka közé csempésznek.  A megtévesztő csomagolás ez esetben az ünnepre hivatkozás, a szeretet emlegetése, a keresztény értékek hangsúlyozása… A hasonló írások szerzői különböző megnyilvánulások gazdái talán maguk sem tudják, milyen mély sebeket ejtenek az Eklézsián – a Krisztus Testén. Milyen fájdalmat okoznak azoknak, akik évezredek óta atrocitásoknak vannak kitéve származásuk miatt. Ezek az Istennel, Jézussal meg nem békélt emberi szív megnyilvánulásai. Pál apostol szavaival üzenjük az ítélkezőknek;

„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel” (2. Kor 5:20)
Dobner Győző

Dr. Daniel Juster: A visszavonhatatlan elhívás 3. rész

Részletek a hamarosan megjelenő könyvből:
3. fejezet:Izráel elhívása a mózesi szövetségben

Sávuot(Pünkösd)
 
Sávuot vagy Pünkösd, a következő – az Úr által – ’kijelölt idő’ (ötven nappal Peszách után), az első termés learatásának ünnepe. Mivel Izrael földje mediterrán éghajlatú, két fő periódusban történik az aratás: az egyik a nyár korai szakaszában, a másik ősszel zajlik. Az aratási ünnepek különösképpen úgy mutatnak Istenre mint gondviselőre; hálaadással dicsérjük Őt nagylelkűségéért. Bár a Bibliában ez nincs rögzítve, a Sávuot a Sinai hegyről származó Törvény, a Tóra adás időpontjaként is ismert, amely ötven nappal az első Peszách után következett be. Ám ez az ünnep, a keresztények számára leginkább az Apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében feljegyzett események által vált ismertté, amikor a Szent Szellem először töltetett ki Jesua tanítványaira Jeruzsálemben. Péter apostol – felhatalmazva a Szent Szellem által – belevonta őket az emberek első nagy aratásába (kb. 3000), Isten Királyságába mind Izraelből, mind pedig az ősi római birodalom területéről. Lesz majd még egy nagy aratás ennek a világkorszaknak a végén. A Sávuot, a Peszách-hoz hasonlóan, végső soron arra az időre tekint előre, amikor minden nemzet aláveti magát az Örökkévaló tanításának, a Tórának. A messiáshívő zsidók számára a Tóra, Istennek az emberi létezés minden területére kiterjedő akaratát jeleníti meg, és a teljes Biblia tanítását magába foglalja. A Tóra kiárad majd a Cionról. Mégis, mennyivel inkább látjuk, hogy a Tórát csak akkor lehet megélni, ha a szívünkre fel van írva! Nem tudjuk megélni a Tórának az igazi jelentőségét a saját erőfeszítéseinken keresztül, csak a bennünk munkálkodó Szent Szellem által. Alávetjük magunkat a Szellemnek és akkor már képesek vagyunk engedelmeskedni (Jer. 31:31 és folyt.; Ez. 36:24 és folyt.).  Izrael ünnepének ismét közbenjárói jellege van, amely előrevetíti, hogy egy napon, minden nemzet eljut az itt megünnepelt igazság ismeretére.
Az év hetedik hónapjában három főünnepet tartunk számon: a Jom T’ruá, a sófár (kosszarv) megfújásának napja, amelyet a zsidó emberek Ros Hásáná (Újév) névvel illetnek; a Jom Kippur (az Engesztelés Napja); és a Szukkot (Sátrak) ünnepe.

Tovább olvasom →

Dr. Daniel Juster: A visszavonhatatlan elhívás 2. rész

Részletek a hamarosan megjelenő könyvből:

3. fejezet:Izráel elhívása a mózesi szövetségben
 
Peszách (Elkerülés)
A(z) (egyiptomi ford.megj.) kivonulás eseményei Izrael létében alapvető fontossággal bírnak, ezért a holdév az Exodus havával kezdődik Izrael számára. A Peszách ünnepén (Széder-nek hívják) Izrael, az Egyiptomból való csodálatos szabadulására és a kivonulással kapcsolatos eseményekre emlékezik.
A Széder ünnepe alatt felidézzük a csapásokat, a fáraó hajthatatlanságát, az egyiptomi istenek kudarcát, amelyek megjelentek a csapásokban, a csodálatos, tengeren át történő szabadulást, és az egyiptomi csapatok vízbefulladását. A peszáchi bárány elhozta a szabadulást Izrael számára, és az ajtófélfákon, szemöldökfákon levő vér távol tartotta a Halál Angyalát. Az angyal elkerülte az izraeliták hajlékait; ezért lett „Elkerülés” az ünnep neve. A kivonulás végeztével Izrael feladata az volt, hogy elfoglalja és belépjen az Ígéret Földjére.

Tovább olvasom →