Három gyászhét és Tisá böáv תשעה באב

Tisha-BAv-Kotel-230x140Az év legszomorúbb és legtragikusabb napja az áv 9-i böjt, Tisá BeÁv. Idén 2015. július 25. (szombat) estétől július 26. (vasárnap) estéig tart. Ezen a böjt- és gyásznapon egyszerre emlékezünk az Első Jeruzsálemi Templom i. e. 586-ban történt lerombolására és a Második Templom megsemmisülésére, amely szerencsétlen történelmi egybeeséssel i. sz. 70-ben ugyanezen a napon történt. Az Első Templomot a babilóniaiak fosztották ki és égették porig, a Másodikat a rómaiak. A Templomnak, a nép vallási központjának lerombolása nemcsak a vallásra mért súlyos csapást, hanem az első – később a második – zsidó állam megszűnését is jelentette, és a zsidók kiűzetését saját országukból. Az ezt megelőző, úgy nevezett három hét egy félnapos böjttel kezdődik Támuz 17-én (idén július 5-én.).

A későbbi századok során többször is történtek Tisá BeÁvkor tragikus események a zsidó nép életében. Például ezen a napon verték le a rómaiak 133-ban a Bar Kochba lázadást. 1290-ben Angliából majd 1492-ben Spanyolországból űzték el a zsidókat Tisá BeÁv napján.

forrás: zsido.com

 

Holokauszt-túlélő ment keresztényeket Szíriából

sziriai_kereszt2000 közel-keleti keresztény életét mentheti meg az a brit férfi, akit gyermekként Ausztria területéről mentettek ki a Holokauszt borzalmai elől.

George Weidenfeld könyvkiadó és a brit Lordok Házának tagja úgy nyilatkozott, „adósságát törleszti” az Iszlám Állam (ISIS) elől menekülő keresztények megmentésének támogatásával, ugyanis egykor őt is kvékerek és a Plymouth Brethren keresztény mozgalom tagjai öltöztették, étkeztették és segítették abban, hogy 1938-ban eljusson Nagy-Britanniába a nácik vezette Ausztriából – írta a JTA. Tovább olvasom →

A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig

olajfa2Az apostoli korszak, mint a „bibliai mintadialógus” alapja

Nagy Antal Mihály, Örök szövetség című tanulmánya szerint a zsidó-keresztyén párbeszéd első szakasza „bibliai mintadialógus”. Mivel ennek a dialógusnak a középpontjában mindig a názáreti Jézus személye állt,  ezért megpróbálom feltárni az Őrá vonatkozó apostoli meggyőződés igei alapjait.

bővebben:

A zsidó-keresztény kapcsolatok áttekintése a kezdetektől 1945-ig

A magyar zsidóság rövid története 1840-től a zsidótörvényekig

kep-1_2_3-eA 19. századi magyar zsidóság eredete, összetétele

A magyar zsidóság egyedisége és újkori története a 17. századi törést követően a 18. század elejétől zajló bevándorlási hullámban gyökerezik. A Cseh – és Morvaországból, illetve Galícia felől érkező bevándorlók a magyarországi zsidóság történetében új korszak kezdetét hozták el, amely egyszerre vált a modernkori magyar zsidóság kezdetévé és egyben nagy konfliktusának eredetévé is.

bővebben:

A-magyar-zsidóság-rövid-története-1840-től-a-zsidótörvényekig

 

A soproni zsidóság rövid története 1840-től napjainkig

soproni_sabbath19. századi soproni zsidóság eredete
Az 1520-as években az egyre romló gazdasági helyzetben a város mind több beadványt küldött II. Lajos királynak és Mária királynénak a zsidók ellen. Végül 1526. szeptember 8-án, a mohácsi csatavesztés után tíz nappal a város erőszakkal elűzte őket, vagyonukat pedig saját céljaira foglalta le. Ezt követően 314 éven keresztül zsidók nem települhettek le Sopronban.

bővebben:

A soproni zsidóság rövid története 1840-től napjainkig