Skip to content

A judaizmus és a kereszténység eredete

David Flusser 1917-ben, Bécsben született, tanulmányait a Prágai Egyetemen, majd a Jeruzsálemi Héber Egyetemen végezte. 1955-től Gershom Scholem meghívására került a Jeruzsálemi Héber Egyetemre, a Judaizmus a Második Szentély korszakában és a korai kereszténység tanszékre. Az Izraeli Akadémia tagja lett, 1980-ban megkapta az Izrael-díjat. Kiadónk korábban megjelentette Jézus-kismonográfiáját, amely immár három kiadást ért meg. A kereszténység hogyan vált le a judaizmusról – ez a fő érdeklődési területe. E világtörténelmi mozzanat legnagyobb szakértőjének tartják világszerte.

Könyvünk a témáról készült írásainak monografikus igényű összefoglalása. A Holt-tengeri tekercsek és az Újtestamentum, Zsidó és keresztény apokalipszis, Régi judaizmus és krisztianizmus témakörök gerincére szervezi, rakja föl roppant történelmi, teológiai, nyelvészeti, régészeti, folklorisztikai ismereteit – átszűrve a judaisztika kétezer éves tudásán, tapasztalatán és a legújabb tudományos eredményeken. Mindennek a magva: a kereszténység mély beágyazottsága a zsidó nép történetébe és gondolkodásába. A kereszténység első évszázadai a zsidóság számára a meghatározó történelmi folyamatok kora, a vallási reform vagy forradalom ideje – a kereszténység számára a zsidóság az eredet forrása. A Múlt és Jövő Kiadó ennek a nélkülözhetetlen civilizációs ismeretnek a magyarra fordításával járul hozzá a harmadik ezredforduló emelkedett szellemi elő készületeihez. A kor kezdetéhez, amikor beteljesedik a próféta (Malakiás) jövendölése: „visszatér az atyák szíve a gyermekekhez, és a gyerekek szíve az atyákéihoz”.

forrás: www.multesjovo.hu

Back To Top