Skip to content

Irán jelenlegi és jövőbeli külpolitikája

Kedves Olvasók!

Az alábbi hírt azért tesszük közzé, mert olyan mélységeit tárja fel Irán külpolitikájának, amely túlmutat a politikán, és magyarázatul szolgál Irán Izrael ellenességének szellemi gyökerére. Célkeresztbe  helyezi Jeruzsálem sorsát, és paradox módon apokaliptikus víziójával a bibliai próféciák fényében a valódi Messiás közelgő eljövetelének reményét teszi “kézzelfoghatóbbá”.

forrás: 2011. szeptember 24., Gates of Vienna, fordította: Laleh Gillani; magyar nyelvű forrás: www.dzsihadfigyelo.com

Hassan Rahimpour Azghadi az Iráni Kulturális Forradalom Legfelsőbb Tanácsának tagja, egyben az Iráni Iszlám Köztársaság neves ideológusa és iszlám teoretikusa.Előadásait az IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) 1-es csatornáján sugározzák minden héten, a pénteki imádság után. Televíziós beszédeiben, mely „A jövő tervezete” címet viseli, különféle témákat boncolgat, így például Irán külpolitikáját.

2011. szeptember 23-án Hassan Rahimpour Azghadi egy, az irak-iráni háború veteránjait felsorakoztató gyűlésen vett részt és egy tervet vázolt fel az ország jelenlegi és tervezett külpolitikájával kapcsolatban.

Az alábbiakban egy kivonat látható a 2011. szeptember 23-án közreadott előadásából:

Ahogy a múltban, amikor harci egységeink a nyugati és a déli határoknál gyülekeztek, erőinknek most késznek kell lenniük arra, hogy szembenézzenek Észak-Afrikával, Kelet-Ázsiával és Európa szívével. Készen kell állnunk a globális műveletekre.

Megöregedtünk, de a következő generációt úgy kell felnevelni, hogy ettől a naptól kezdve készen álljon. A következő 30-40 évben muszlim testvéreik megsegítésére kell sietniük és fel kell őket szabadítaniuk Észak- és Dél-Afrikában, Kelet- és Közép-Ázsiában és Európa szívében. Ez mára nemzetközi törekvéssé vált; a forradalmat exportáltuk. Ismételten mondtuk, hogy a forradalom külföldre fog tartani. Most éppen ez történik.

Bajtársaink a világon mind az öt kontinensén jelen vannak, és mindenhol harcolnak a kizsákmányolás és az imperializmus ellen. Elő kell készíteni [a Mahdi(1), a síiták tizenkettedik imámjának] eljövetelét. Ki kell provokálnunk egy nemzetközi dzsihádot. Senkitől sem kell félnünk.

Az Egyesült Államok és a Nyugat fenntartás nélkül bombáz le, fosztogat és foglal el bármit, bárhol és amikor csak úgy akarja. Még hivatalosan is bejelentik érkezésüket. Aztán jönnek. Ha halkan kijelentjük, hogy erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk iraki és palesztin felebarátjainkat, azt üvöltik ránk, hogy cinkostársak és terroristák vagyunk.

Nem, uraim. Nekünk határozottan támogatást kell nyújtanunk. Ha bejelentik, hogy gyors megszállásra készülnek, akkor nekünk azonnal hangot kell adnunk az ezt ellenző törekvéseinknek. Ez vallási kötelességünk. Az iráni iszlám forradalom minden iszlám forradalom anyja. [Khomeini] imám kezdettől fogva azt mondta: „Exportálni fogjuk a forradalmat és Irán a második otthona világszerte minden vallási harcosnak.” Ezek az imám pontos szavai. Nem emlékeztek?

Az imám azt is mondta: „El kell pusztítani Izraelt (szerk.megjegyzés: más fordítási javaslat szerint – meg kell szabadulni a Cionista rezsimtől) és fel kell szabadítani Jeruzsálemet.” Ezt fogjuk tenni és már most is ezt tesszük. Ha azt találnák mondani, hogy képtelenek vagyunk rá, mondjátok nekik: „Idáig is ezt tettük.” Nézzük meg, hogy mi történt Libanonban vagy a Gázai-övezetben. A maradékkal is ez fog történni.

Résen kell lennünk. Ők gyorsan lépnek, ha a megszállásról van szó. Nekünk ki kell hirdetni, hogy a muszlimok és az elnyomottak oldalán állunk az egész világon. Mindez világosan le van írva az alkotmányunkban. Sajnos az imám után a [forradalom utáni] második és harmadik évtizedben néhányan enyhíteni akarják a feszültséget a Nyugattal és az imperialistákkal. Mit értetek azalatt, hogy csökkenteni akarjátok a feszültséget? Talán az imám csinált ilyet [a Nyugattal]?

Az imám a gazdagok és a szegények közötti háborúról, a zsarnokok és a megfosztottak közt dúló csatáról beszélt, arról, hogy kiharcoljuk a muszlim szabadságot. Kijelentette, hogy nem fogjuk engedni, hogy szívják a vérünket.

Hét hónapba tellett, hogy négy arab kormányt megbuktassanak. Nem vicc! Remélhetőleg az elkövetkezendő 3-4 hónapban vagy a következő években még több fog hasonló sorsra jutni. Globális konfliktusra kell magunkat felkészíteni. Készen kell lenniük azoknak, akik a hírszerzésnél dolgoznak, vagy a földalatti gerilla mozgalmakban vesznek részt. Ahelyett, hogy a szomszédos régiók határaira mennénk, mostantól az egész világ egy csatatér. Készen kell állnunk, hogy elinduljunk Latin-Amerika, Kelet-Ázsia, Közép-Ázsia és Európa felé, hogy felszabadítsuk muszlim testvéreinket.

Ahhoz hasonlóan, ahogy minden megváltozott Libanonban és Palesztinában akkor, amikor erőink megérkeztek Libanonba. Amikor elértek Boszniába, a dolgok ott is és a Balkán régióban is megváltoztak. A bosnyák muszlimokat mindaddig leverték, amíg erőink be nem tették oda a lábukat. A forradalom és mártírjaink üzenete és az, ahogy a dzsihádot gyakoroljuk, fordulatot idézett elő az eseményekben. Amikor erőink Libanonba, Palesztinában és Gázába hatoltak, a események új irányt vettek.

Mindenki azt mondja, hogy Irán volt a gázai ellenállás [háború] mögött. Még az izraeli miniszterelnök is kijelentette, hogy egy iszlám köztársaság alakult a szomszédos Libanonban, majd Gázában. A legutóbbi hadműveletek után, iszlám köztársaságot fogunk alapítani Egyiptomban és a Sínai-félszigeten is.
——————————————————————————–

[1] A 11. imam al-Haszan al-Aszkari 874-ben Samarra börtönében meghalt anélkül hogy egy fiút vagy imam-utódot hátrahagyott volna. Halála után merült fel egy tanítás, hogy mégis csak van egy fia. A 12. imam az ő fia akinek a neve Mahdi. Teljes nevén Muhammad ibn Haszan al-Mahdi al-Muntazar, melynek szószerinti jelentése:  ” Egy kicsiny elrejtettségben” visszahúzódott Mahdi-messiás.
Az iszlám tanítás szerint ebből a “kicsiny elrejtettségből” kell Mekkában ennek a “12. shia”-nak felmerülnie. Aztán Kufába megy (Irakban az Eufrátesznél), ahol egy mecsetben prédikálni fog, melyet az egész Földön minden ember hallani fog. Aki az ő szavának ellenáll, leveretik. Ezek után megalapítja a földi paradicsomot.

De van egy probléma, mert a 12. imam csak akkor léphet föl, ha a zsidó nép (a sabbat népe) nem létezik többé. Minél fundamentalistábbak lesznek a moszlimok, annál fanatikusabban várják a 12. imámjukat, Mahdi-messiást. Ami 50 évvel ezelőtt még nem volt téma, ma egyre erőszakosabban ösztönöz egy Izrael elleni szent háborúra azért, hogy az út a Mahdi-messiás számára szabaddá váljon.

Csak így lehet megérteni az egyre hangosabb felhívást Izrael elpusztítására . A 12. shia képviselői a shiiták Irak és Iránban különösen erősek.

Back To Top