Skip to content

Jézus az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében

David Flusser, a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora a judaizmus és a korai kereszténység azonos gyökerű történelmi és szellemi világának föltárásával és a holttengeri tekercsek kutatásával, értelmezésével lett világhírű. A Bécsben született, Prágában doktorált tudós barátai, mesterei, Martin Buber és Gershom Scholem hatására és tanácsára fogott roppant filológiai, szellemtörténeti és nyelvészeti munkába, amelynek során példátlan látogatottságú egyetemi előadás-sorozatokban, tudományos cikkekben, könyvekben fedezte fel a kereszténységet szülő ókori Közel-Kelet történelmi és vallási világát. Jézus-monográfiájában az apokaliptikus zsidó történelem és irodalom Messiás-vajúdó szellemi mozgalmai kontextusában rajzolja meg a szeretet forradalmárának (a szerző kifejezése) életrajzát.

forrás: www.multesjovo.hu

Back To Top