Judaizmus a második templom korában

David Flusser (1917-2000) hithű, ortodox zsidóként egy életen át tanulmányozta a második jeruzsálemi templom korabeli zsidó írásokat, a kereszténység első iratait és a holt-tengeri tekercseket, és jutott arra a tudományos meggyőződésre, hogy Jézus zsidó volt születésétől a haláláig, cádik, „igaz ember”, aki semmi olyat nem tanított, ami megkérdőjelezte vagy elutasította volna a judaizmus alapelveit. Mostani kötetének tanulmányai a korabeli zsidó apokaliptikus mozgalmakat vizsgálva is voltaképpen e tétel körül forognak: leásnak kétezer éves, qumráni-esszénus, újszövetségi vagy judaista szövegek mélyére, olyan részleteket, olyan eszme- és vallástörténeti csemegéket, jobban mondva kincseket hoznak föl a felszínre, amelyek talán megdöbbentően hatnak, de a régi, megcsontosodott értelmezéseket új megvilágításba helyezve, a valóságos megértést segítik elő. Tovább olvasom →

Jézus az ókori zsidó történelem és irodalom tükrében

David Flusser, a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzora a judaizmus és a korai kereszténység azonos gyökerű történelmi és szellemi világának föltárásával és a holttengeri tekercsek kutatásával, értelmezésével lett világhírű. A Bécsben született, Prágában doktorált tudós barátai, mesterei, Martin Buber és Gershom Scholem hatására és tanácsára fogott roppant filológiai, szellemtörténeti és nyelvészeti munkába, amelynek során példátlan látogatottságú egyetemi előadás-sorozatokban, tudományos cikkekben, könyvekben fedezte fel a kereszténységet szülő ókori Közel-Kelet történelmi és vallási világát. Jézus-monográfiájában az apokaliptikus zsidó történelem és irodalom Messiás-vajúdó szellemi mozgalmai kontextusában rajzolja meg a szeretet forradalmárának (a szerző kifejezése) életrajzát.

forrás: www.multesjovo.hu