Skip to content

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

RISTO SANTALA : A MESSIÁS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN A RABBINIKIUS IRATOK FÉNYÉBEN

E könyv a Messiásra vonatkozó ótestamentumi próféciákról a rabbinikus iratok fényében már öt hébernyelvû kiadást ért meg Izraelben. Ez az elsõ pogány tudós által írt tanulmány modern héber nyelven. Ezzel a szerzõ – saját szavai szerint – egyfajta „Nahson ugrását” hajtja végre; az elsõ, aki Mózes parancsára a Vörös tengerbe ugrik. A téma egy kissé kényes. Leírója a rabbik oroszlánvermébe’ és a liberális teológusok forró kemencéjébe’ lép be. De reméli, hogy mások is nyomába szegõdnek és hasonló dialógust kezdeményeznek a tolerancia és szellemi demokrácia jegyében.  Kérték, hogy a szerzõ két héberül írott könyvét európai, sõt keleti nyelvekre is lefordítsák.Egy arámtudós kétszer is irt a szerzőnek a könyv angol, francia és spanyol nyelvű kiadása érdekében. Az ő megítélése szerint: „ Urunk személyét illetően efféle anyagot még nem foglaltak ennyire tömör előadásba mint amilyen ez a mű.”

Back To Top