A Magyar Református Egyház nyilatkozata

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának nyilatkozata a zsidósággal való kapcsolatáról

Keresztyén hitünk arra szólít fel bennünket, hogy a bennünk élő reménységről bizonyságot tegyünk (1Pét 3,15). E reménység teszi kötelezővé számunkra, hogy kapcsolatunkat a zsidósággal tisztázzuk, s vallást tegyünk arról a gyökérről, amelybe mi, keresztyének oltattunk.

A jelenlegi helyzet némely vonásai is szükségessé teszik állásfoglalásunkat, így az utóbbi idők elfojtott indulatai, a már nem létezőnek tartott kísértetek újra megjelennek és újra előtérbe állítják a nacionalizmust és faji gyűlölködést, szükségessé téve az ellenségképek elleni küzdelmet. Társadalmunk nagymértékben polarizálódik, s a nyugtalanító közérzet sokszor teret enged az antiszemitizmusnak is. Mélyen megráztak minket az antiszemitista sírgyalázások és egyéb vandál tettek, amelyeket a leghatározottabban elítélünk. A demokratizálódás során megtapasztalt nagyobb szabadság sok indulatot felszínre hozott, amelynek jelentőségét sem eltúlozni, sem kisebbíteni nem szabad. Tudjuk, hogy a gazdasági gondok növekedése bűnbakok keresésére is vezethet bizonyos körökben. Mindeme jelenségeket kívánjuk tudatosítani és saját eszközeinkkel küzdeni kívánunk ellenük, s a társadalmi és vallási megbékélést szeretnénk munkálni teológiai állásfoglalásunkkal és minden más lehetséges módon is.

Tovább olvasom →

2005 január 25-február 2. Látogatás Helsinkibe.

2005 január végén a Dániel csoport 3 tagja egy hetes látogatáson vett részt Helsinkiben a Saalem pünkösdi gyülekezet „Izrael” konferenciáján. Azon túl, hogy megismerhettük a finnek tiszta bibliai Izrael szeretetét és az Izraelért való imádságuk erejét, megértettük azt is, hogy bár Finnország a II. Világháborúban Hitler oldalán állt, mégis a finn nép teljes összefogása megakadályozta, hogy az ott élő kis számú zsidóságot elhurcolják. Összesen 8 személyt deportáltak. Finnország azóta emlékművet állított értük, nemzeti bűnbánatot tartott és finn keresztények Izraelben létrehoztak egy „Yad ha Shmonah” (A nyolcak kezei) nevű hívő kibucot. Finnországban rendszeres Izrael napokat tartanak a finn pünkösdiek, az egész országban közbenjáró imacsoportok működnek Izraelért, és számos ország zsidósága felé végeznek valamilyen szolgálatot.

Mi is azt kerestük, miben működhetnénk együtt Magyarországon. Az egyik területet a könyvkiadásban találtuk meg, a másikat pedig közbenjáró imacsoportok Magyarországi szolgálatában. Természetesen kipróbáltuk a finn szaunát, de a +1 fokos vízben történő januári úszást rábíztuk finn testvéreinkre.

2004. május 23-június 1.

Jézus a Messiás

Héber nyelvű Messiási dicsőítés Izrael földjéről.

Avner & Rachel Boskey

2004 Május 24-31 Budapest, Pécs, Sopron, Miskolc

Az eggyé lett új ember

Izrael ajándékai és elhívása

Bűnbánat

“Tied uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása,…miénk, oh uram, pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, kik vétkeztünk ellened…”

Dán. 9,8-9.

” Mivel semmit sem tettünk, és semmit sem mondtunk, a mi kezeinkhez is zsidók vére tapad… Gyakran hallottuk, hogy ha Jézus a huszadik század első felében születik, akkor Neki is sárga csillagot kell viselnie, és őt is a gázkamrába küldték volna. Hogy lehet, hogy nem vettük észre, hogy népében maga Jézus szenved újra?”

Németország, a darmstadt-i evangéliumi keresztény Mária nővérek közössége