skip to Main Content

2004. május 23-június 1.

Jézus a Messiás Héber nyelvű Messiási dicsőítés Izrael földjéről. Avner & Rachel Boskey 2004 Május 24-31 Budapest, Pécs, Sopron, Miskolc Az eggyé lett új ember Izrael ajándékai és elhívása

Tovább olvasom

Bűnbánat

"Tied uram az igazság, mienk pedig orczánk pirulása,...miénk, oh uram, pirulása, a mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, kik vétkeztünk ellened..." Dán. 9,8-9. " Mivel semmit sem tettünk, és semmit sem mondtunk, a mi kezeinkhez is zsidók vére tapad... Gyakran hallottuk, hogy ha Jézus a huszadik század első felében születik, akkor Neki is sárga csillagot kell viselnie, és őt is a gázkamrába küldték volna. Hogy lehet, hogy nem vettük észre, hogy népében maga Jézus szenved újra?" Németország, a darmstadt-i evangéliumi keresztény Mária nővérek közössége
Tovább olvasom

2002. november 07.

"Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére hozzám kiált a földről?" A keresztény bűnbánat lépései Dr. Peter Hocken előadása a keresztény bűnbánatról a zsidó nép irányában.

Tovább olvasom

Elvetette-é Isten az ő népét?

olajfa.jpg"Elvetette-é Isten az ő népét? Semmiképpen sem!" (Pál Apostol, Rómaiakhoz írt levél 11,1) "A megbékéléshez hozzátartozik a múlt áttekintése és feldolgozása. Az anti-judaizmust és antiszemitizmust nem lehet egyszerűen egy pragmatikus filoszemitizmussal legyőzni, hanem a keresztény egyház egész teológiai tradícióját türelmesen és átfogóan kell megrostálnunk." (Haacker Klaus: A Holokauszt mint teológiatörténeti dátum, in.: Egyház és Világ 1991/8.sz.)
Tovább olvasom
Back To Top