„Bizony hamar eljövök.”

Németországból küldte Havár Erzsébet és Sándor ezt az igetanulmányt

„Ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idõ közel van.”
„Bizony hamar eljövök.”
Jel. 22, 10.20.

Jézus Krisztus, (Yeshua HaMassiah) küldetésének és Mivoltának kinyilatkoztatásánál a próféciákra hivatkozva az Ószövetséget idézte.

„Odanyújtották neki (a zsinagógában) Ézsaiás próféta könyvét,Õ pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van írva:

Az ÚR Lelke van énrajtam,
mert felkent engem,
hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek;
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak,
és a vakoknak szemük megnyílását;
hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat,
és hidessem az ÚR kedves esztendejét.”
Lk. 4,17-19Az apostolok is az „Írásokra” (Ószövetségre) alapozva tanítottak:

„Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk.”

Róm. 15,4

Tovább olvasom →