Avner Boskey: Izrael ajándékai és elhívása

Avner Boskey: Izrael ajándékai és elhívása, az antiszemitizmus szellemi gyökerei.( Az alábbi összefoglaló jegyzet hangfelvétel alapján készült. A teljes tanítás CD-je  e-mailen megrendelhető)

Az antiszemitizmus és a zsidóság szellemi elhívása ugyanannak az éremnek a két oldala, hiszen amit, vagy akit Isten szeret, azt az ellenség mindig gyűlöli. Sajnos ma a gyülekezetekben a szellemi harc kérdésében nem kap helyet Izrael,pedig Sátán nagyon is hagy helyet Izrael számára. Hitlernek fontosabb volt, hogy még akkor is zsidókat deportáljon Auschwitzba, amikor Németország már vesztésre állt a II. világháborúban. Ezt az ördögi logikátlanságot csak a Biblia alapján tudjuk megmagyarázni.
Isten arra hívta a zsidó népet, hogy sohase legyen olyan, mint a világ többi népe. („Hogy ronthatnám meg, kit Isten nem ront meg, hogy kárhoztatnám, akit Isten nem kárhoztat… e nép egyedül fog lakni, nem számíttatik más népek közé. (4 Móz 23,7-8) Isten nem akarja, hogy Izrael más népek közé beolvadjon. Kérdés, hogy a kereszt teljesen eltörölte-e ezt a különbséget. A „nincs többé zsidó és görög, férfi és nő…” verset csak úgy értelmezhetjük, hogy a hit szempontjából valóban nincsenek különbségek közöttünk, Isten nem férfi, nő, zsidó vagy nem zsidó mivoltunk miatt fogad el minket, hanem hit által. Azonban Isten teremtette meg a különbözőségeket. Ő tette a férfit és a nőt különbözővé. Az ő gondolata volt, hogy a zsidó népet megkülönböztesse a világ összes többi népétől. (V.Móz.)

Tovább olvasom →

Derek Prince: Az antiszemitizmus gyökereiről – tanítói levelek

Kedves Barátom!

Egy római katolikus történész rövid, de nagy erejű összegzését adta 2300 év folytonos antiszemitizmusának: „Ahogyan az antiszemitizmust kutató történész visszatekint a borzalmak e mögöttünk álló évszázadára, nem tud elmenekülni a megállapítás elõl, hogy az emberi történelem leghosszabban tartó és legmélyebb gyűlölete az antiszemitizmus…
Más gyűlöletek talán túltettek rajta intenzitásukban egy-egy történelmi pillanatban, de sorban mindegyikük megtalálta – vagy napjainkban megtalálja – a maga helyét a történelem szemetesládájában. Ám milyen más gyûlölet tartott ki 23 évszázadon keresztül, élt túl egy hatmillió áldozatot követelõ genocídiumot, csakhogy érintetlenül és erõteljesen továbbéljen még hosszú ideig. Már a számadatok nagysága, ha egyben látjuk őket, magyarázatért kiált. Hogyan jött létre ennek a kipusztíthatatlan gyûlöletnek az egyvelege? Mi a lényege? Ki a feleős érte?…”

Tovább olvasom →

Risto Santala: Az Ézsaiás 53

Risto Santala: Az Ézsaiás 53 a zsidó imádság-irodalomban
„… Az Ézsaiás 53 teljesen kimaradt a próféták könyvének éves olvasási ciklusából, a háftárákból. A Jálkut Mákhiri-ben szintén van egy zárójeles megjegyzés, amely az Ézsaiás 53-ra utal, miszerint: „itt hiányzik egy kicsi a dologból.”Az Engesztelés nagy napján egy zsidó úgy érzi, hogy bûneire bocsánatot kell találnia Isten elõtt. Ezen a napon az Ézsaiás 53-at idõnként említik az imakönyvek. Egy kifejezetten az ünnepnapokra vonatkozó imádságokat tartalmazó imakönyv, a Máchzor Rábbá egy bámulatos imádságot tartalmaz, amelyet a 6. században élt Rabbi Eleázár Kálir írt. Ezt az imát gyakran hallani a zsinagógákban.
Az imádság költőien kezdődik: „Abban az időben, a teremtés előtt, ő már oázist fakasztott és a Jinnont” – az oázis szó a Templomra utal, a Jinnon pedig a vesszőszálra, a Messiásra (Zsolt 72, 17). Az imádság fő szakasza a következőképpen hangzik: „Akkor, a teremtés előtt, ő már felállította a Templomot és elhívta a Messiást (a Rabbik magyarázata) – a Messiás a mi üdvösségünk elfordult tőlünk, és mi megrázattunk, és nem találunk senkit, aki megigazítana minket. Bűneink és vétkeink nagyon megterhelnek: és ő megsebesítettett a mi vétkeinkért és a vállain hordta el bűneinket, és van bocsánat a bűneinkre. Az ő sebeiben mi meggyógyultunk: itt az ideje, hogy egy új teremtés álljon elő. Hozd őt vissza a körökből, hozd őt el a Szeirből, hogy újra halljuk őt a Libánonon, és másodszor a Jinnonon. ő a mi Istenünk, a mi Atyánk, a mi Királyunk, ő a mi Megváltónk és ő másodszor megszabadít minket, és megvált minket másodszor, és megengedi, hogy meghalljuk a kegyelmét másodszor mindenki szeme láttára, ahogyan írva van: „Megmentelek titeket a végén, ahogyan az elején, hogy Istenetek legyek.

Kongresszus Ausztriában

Szeretnénk a kongresszuson elhangzott tanításokat közkincsé tenni.

Jelenleg arra lesz lehetőségünk, hogy a felvételeket CD-n angolul és németül, majd reményeink szerint a késõbbiekben magyar fordítással is meg lehet rendelni.

Benjamin Berger
Egy osztrák gyökerekkel rendelkezõ, ortodox-zsidó családban nõtt fel New Yorkban. 1967-ben jutott hitre Krisztusban, és 1972-ben Izraelbe települt. Ma Rúben nevû testvérével Jeruzsálem óvárosában egy Messiás-hívõ közösséget vezet, és világszerte szolgál ezzel az üzenettel. E szolgálat számos Izraelrõl írt könyvet is magába foglal.


Malcolm Hedding

A Dél-Afrikában született teológus tanulmányai után 25 évet szolgált pásztorként egy pünkösdi gyülekezetben. 2000 óta a „Nemzetközi Keresztény Követség, Jeruzsálem” igazgatója. Jeruzsálemi szolgálata, Izrael helyzetének ismerete és Izrael szellemi jelentőségéről alkotott mély teológiai meglátásai miatt világviszonylatban az egyik legelkötelezettebb tanító.

Szekciók:

Tovább olvasom →