skip to Main Content

Mannie Brotman: Az a csodálatos zsidó könyv

(Részlet Sid Roth: Akiknek volt bátorságuk című könyvéből)

1. Izrael államának helyreállítása
Az Ézs. 11,12-ben Isten azt mondta:
Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről. (Ézs. 11,12)

Isten azt mondja, hogy Ő fogja Izraelt olyanná tenni, mint egy “jel” ( a héberben “csodálatos zászló vagy lobogó”), hogy láthassa a világ. És ezt úgy teszi meg, hogy összegyűjti a zsidó népet a föld négy sarkáról, csaknem 2000 éves szétszóratás után. 1948. Május 14-én a miniszterelnök, Dávid Ben Gurion ott állt a Tel Aviv-i Múzeum halljában, és bejelentette Izrael állam megalakulását. Egy nemzet született meg egyetlen nap alatt, pontosan úgy ahogyan azt a Biblia előre megjövendölte több mint 2700 évvel korábban!

Tovább olvasom

Személyes bizonyságtétel a Soproni Evangéliumi Gyülekezetből

De megalázza magát az én népem, amely az én nevemről neveztetik, ha imádkoznak, keresik az az én orcámat, és megtérnek gonosz útjaikból, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket és meggyógyítom országukat.” (II. Krónika 7,14-15)

A kezdetek

A történet 2001 nyarán kezdődött Magdi nénivel, a Soproni Zsidó Hitközség akkori vezetőjével… A helyi zsidóság történetéről érdeklődtem. Ő a városi levéltárba irányított, Pollák Miksa: A zsidók története Sopronban a legrégibb időktől a mai napig (Bp.1896) című könyvéhez.

A levéltárban készítettem el egy vázlatot a soproni zsidósággal kapcsolatos fontosabb eseményekről. Ez a vázlat lett az egyik alapja a későbbiekben megvalósult bűnbánati alkalomnak.

Tovább olvasom

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VII. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.) Az európai gyógyászat határai és Isten végtelen szeretete Afrikában uganda2.jpgUgandában a múlt évszázad utolsó harmadában megjelent a népességet teljes kihalással fenyegető AIDS-vírus. Az országot a teljes tönkremenetel víziója fenyegette. A helyi egyházak Nyugat-európai testvéreikkel konzultáltak, tőlük vártak orvosi segítséget a nyomorult helyzetben. A hír azonban lesújtó volt: az AIDS vírustól szenvedőt senki sem tudja meggyógyítani. Ekkor, az egyéb nyomorúságoktól és polgárháborútól is szenvedő ugandai egyházak, elkezdtek Istenhez kiáltani, és Isten csodát tett. John Mulinde lelkész elmondása szerint, Isten Afrikában az elmúlt években igen sok AIDS vírussal fertőzött beteget gyógyított meg, s mára a vírusfertőzés visszavonulóban van, az ország pedig lelkileg is talpra állt.
Tovább olvasom

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VI. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az arab világ teológiai problematikája

Az arab világot ma szinte lehetetlenség megérinteni az evangéliummal. Tudvalévõ, hogy képtelenség missziót folytatni Törökországban vagy Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten. Isten mégis munkálkodik. Egy Törökországból érkezett személy tett bizonyságot arról, hogy 5-6 éves korában, álmában látta Istent, aki ezt mondta neki: te a barátom vagy! Erre szülei elvitték az imámhoz. Ennek következtében fanatikus iszlámkövetõ lett, de Istenben a barátot mégsem találta meg. Egy késõbbi álom és az egyetemen fellelt keresztyének segítették el Jézushoz, akiben új életet nyert, akirõl örömmel tett bizonyságot. Az arab-mohamedán lelket meg kell értenünk. Az iszlám lelkület mögött mérhetetlen keserûség van. Egykor Ábrahám, saját atyjuk elküldte õket Ismaelként otthonról, s így egy apátlan-atyátlan nép lettek. S ez az alaptapasztalat, tehát az elutasítás, és a látszólag méltánytalan kivetettség, mély agressziót, haragot és ellenségeskedést halmozott fel, fõleg a zsidósággal szemben. Ez a Közel-Kelet problematikája. Nem jó másodiknak lenni egy kedvenc, Izsák mellett. Ugyan próbált az arab világ a zsidóság és a keresztyénség helyett egy új teológiai struktúrát is létrehozni, mégsem hozott ez békét szívükbe.

Tovább olvasom

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! V. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Katasztrófák és az evangélium

Indonéziából ékezett testvéreink meggyõzõ erõvel szóltak arról, hogy a cunami-t Isten egyértelmûen a javukra fordította. Templomaik összedõltek, de az Úr megértette velük, hogy nem bújhatnak el többé épületeikbe, hanem istentiszteleteiket az utcákon és tereken kell, hogy tartsák. Így a cunamit követõen, Dr. Niko lelkipásztor koordinálásával, hatalmas szabadtéri gyógyító istentiszteleteket tartanak mindenfelé. Tudatosan inkább a szegényeket, a legnyomorultabbakat és a betegeket hívják meg az összejövetelekre. 2006 augusztus 6 óta 96 helyen tartottak ilyen összejövetelt. Az általuk bemutatott filmen látható istentiszteletek megdöbbentettek bennünket: vakok visszanyerik látásukat, béna gyermekek állnak fel és süketek kapják meg hallásukat. Indonéz testvérek szerint, a cunami utáni idõszakban, az Úr jókedvének esztendeje érkezett el az országba. Számos moszlim-vezetõ is eljön megfigyelõként, s úgy tûnik, hogy több mohamedán gyógyul meg, mint keresztyén! Micsoda katasztrófa-értelmezés ez! Igen, a rosszat is jóra fordító Isten jön felénk ezekben, a katasztrófákban!Hasonlóan gondolkodnak a Mianmar-i keresztyének is. A nyár hatalmas erejû földrengése nem csak a házakat, de az ország zártáságát is megingatta. Végre segítő keresztyének, elsőként református magyarok jöhettek az országba, s ez nagy üzenet volt a kormányzatnak is: Jézus szeretete nem személyválogató, hanem lehajló és megmentő isteni szeretet.

Tovább olvasom

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! IV. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.) Kelet és Dél ébredése kelet_dl_bredse.jpgMár az első plenáris együttléten kiderült, hogy a keresztyénség egy világméretű súlyponti és létszámbeli eltolódást él át Európából kiindulva, Távol-Kelet és a déli félteke irányába. A 160 fős európai képviselő csapat létszáma igen szerénynek tűnt a 400 fős kínai csoport mellett. De igen sokan eljöttek Dél-Koreából, Indonéziából, Tajvanból, Indiából, Afrikából és Dél-Amerikából is. Ez a nagy eltolódás nemcsak a fehér bőrszín ritkulásában volt feltűnő. Új dinamika, a Lélekben való frissesség, és az Isten-dicsőítés új elemei jelentek meg a konferencián. A kínaiak elhozták hatalmas, már az Olimpiai játékokon megismert dobjaikat, az afrikaiak nemzeti viseletüket, valamint felszabadult és a szellemi világra érzékeny táncos lelkületüket is. A tanítók és dicsőítők többsége is immár színes bőrű volt. Mégsem néztek le bennünket az „öreg Európát”. Az Ézs 60, 4 verssel bátorítottak bennünket: „fiaid messziről jönnek”, s örömre derítik az alvó kontinenst. Ez azt jelenti, hogy a harmadik világ erőteljes missziós vágya Európa újra-evangelizálása.
Tovább olvasom
Back To Top