Skip to content

Sopron, 2002. június 30.

2002. június 30-án a soproni zsidó temetõben megtartott gyászünnep kapcsán írt levelünk:

A Soproni Zsidó Hitközség részére
 
Tisztelt Címzett!

Tisztelettel adózva az áldozatok emlékének: gyász, fájdalom és szégyen van a szívünkben, amikor kegyelettel megemlékezünk arról az 1640 soproni mártírról, akiket 1944. és 1945. között elpusztítottak zsidóságuk miatt.

A sötétség hatalmának órái voltak ezek, de sajnos nem előzmények nélkül valók Sopron és Magyarország történelmének folyamán.

Megölte őket a gyűlölet, melynek forrását a múltban néhány korai egyházatya anti-judaizmusa, a középkor keresztes hadjárati és az antiszemitizmus európai térhódítása szolgáltatta.

Gyász, fájdalom és szégyen van a szívünkben, mert a szeretetet hirdető keresztény egyházak képviselői – tisztelet a kivételnek – vagy tévelyegve azonosultak az antiszemita eszmékkel, vagy hallgatásukkal bűnrészesekké váltak. Ezzel megcsúfolták az Örökkévalót és keresztény hitünket, s így közvetve halálát okozták 600 ezer zsidó honfitársunknak.

Tették mindezt annak a Jézusnak a nevében, aki maga is zsidó volt, akiben mi Izrael megígért Messiását és a Világ Üdvözítőjét tiszteljük, aki Rabbiként a Tanach-ból azt tanította számunkra, hogy a második legfőbb parancs:

“…Szeresd felebarátodat, mint magadat! ” (3Móz. 19,18 Márk ev. 12,31).

Továbbá:

“Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté ev. 7,12)

Bár a holtakat nem adhatja vissza, fájó hiányukat nem pótolhatja, és az okozott szenvedéseket nem teheti semmissé – mégis keresztényként úgy hisszük, hogy bűnbánattal és bocsánatkéréssel tartozunk az Örökkévalónak, a Soproni és a Magyarországi Zsidó Hitközségek tagjainak: a túlélők és az elhunytak családtagjai felé.

Éppen ezért imádságunk nem lehet más, mint ami Dániel közbenjáró imádsága volt, amikor bűnbánattal járult az Örökkévalóhoz népéért:

“Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, URam, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is; …

…Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg!…” (Dániel 9,6-7.;18-19.)

Tudjuk és tapasztaljuk, hogy az antiszemitizmus szelleme ott lebeg országunk és városunk felett, éppen ezért a Soproni Evangéliumi Gyülekezet nevében kijelentjük, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk ezen gonosz szellemiség ellen, elsősorban Sopron városában.

Egyben – amennyiben erőnk, tehetségünk és képességünk engedi – szeretnénk felajánlani segítségünket, a Soproni Zsidó Hitközség számára.

Kelt.: Sopron, 2002. július 04.

Tisztelettel a Soproni Evangéliumi Gyülekezet

Back To Top