Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! II. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Előkerülnek az elveszett izraeli törzsek?

Kirgizisztánból többek között Anaimida Ibrahimakun misszionáriussal ismerkedhettem meg. Története és kutatása egészen elképesztőnek tűnik első hallásra. Meggyőződése, hogy a kirgiz nép az elveszett Manassé törzs lenne, amelyet Isten még hazavezethet Izraelbe. Amikor állítása bizonyítékai után érdeklődtem, a következőket mondta el: Ma is ismert ősi eposzuk szerint, népük Jákób pátriárkától származik. De ők, mint kirgiz nép, eposzuk szerint egy ismeretlen királynőtől születtek (József felesége az egyiptomi fáraó lánya). A mai napig nem fogyasztanak disznóhúst, a bárányt pedig különleges körülmények között fogyasztják el: csak éjszaka, de akkor az egész családnak együtt kell lennie, s nem hagyhatnak belőle egyetlen falatot sem hajnalra (páska?). Ugyancsak nem ehetik meg az állatok forgócsontjára tapadó inat sem (Jákób története!). Genetikai vizsgálódás is folyik, amely eredmények ugyancsak ebbe az irányba mutatnak. – Ezt a hírt nem tudom kommentálni, de mindenesetre tudvalévő, hogy az Úr a végidőkben 12 ezer személyt elpecsétel Izrael minden törzséből, így Manasséból is (Jel 7,6).

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! I. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról  (2008. szeptember 30. – október 10.)

1994 óta évente, a zsidó újév (Ros Hasana) és a nagy engesztelés napja (Jom Kippur) közötti idõszakban, a világ minden szögletébõl érkezõ keresztyének találkoznak Jeruzsálemben. Azért jönnek el, hogy imádkozzanak a zsidó népre vonatkozó bibliai ígéretek beteljesedéséért, munkálják a Jézus-Messiásban remélt zsidó-keresztyén-arab üdvösséges megbékélést (Ézs 19,23-25), és imádják Izrael Istenét. Mindez az Ézs 2,3 –ban foglaltak prófétai elõvételezéseként történik: „Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az õ ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálembõl.”Istennek adok hálát, hogy elfogadhattam Tom Hess lelkipásztor (az Imádság Háza Intézet vezetője, www.jhopfan.org ) meghívását, s elmehettem a Nagy Király városába, hogy hírt vigyek hazánkról, s imádkozva részt vegyek a népek nagy seregszemléjén. Az idén 150 országból 2000 vendég érkezett az imatalálkozóra. A magas létszám miatt számos résztvevő nem kaphatott szállást a központi találkozó helyén a Ramat Rachel Hotelben, így más jeruzsálemi hotelben történt elszállásolásuk. A dolgok úgy alakultak, hogy én az Olajfák hegyén található Mount of Olives Hotelbe kerültem. Egy viszonylag kicsi arab szállodába, amelynek közvetlen szomszédságában található a Mennybemenetel Kápolna, és mindössze 10 percnyi séta vezet a Dominus flevit (az Úr sírt) templomocskához és a Gecsemáné kerthez.

Vendégségben a “Sógoroknál”

Augusztus utolsó vasárnapján  tettünk eleget a márciusban kapott meghívásnak,  és a Soproni Zsidó Hitközség  tagjaival közösen ellátogattunk a Wr.Neustadt-i ICHTHYS gyülekezetbe. Nagy-nagy  szeretettel és megbecsüléssel fogadtak és vettek körül minket.  Megvalljuk, hogy ez nagyon jól esett és megtisztelõ volt mindannyiunk számára.

„…Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van.” 1Sám. 16,7.

 

A fenti bibliavers volt a mottója  a gyülekezet családi napjának

Immár több éves hagyományuk, hogy a nyári szünet lezárásaként  és az iskolai év kezdetén   Helmuth Eiwen pásztor  buzdítja és szellemi  irányt mutat gyülekezetének.

Ezt követően a közel 300 főt számláló közösség  felszabadult légkörben töltötte együtt a délutánt.Közös grillezés, játékok, a nyári élmények  megosztása, beszélgetések stb.

 

PÊLE-MÊLE (27.rész) -Önéletírás-

Elérkeztünk a 27.részhez. Ez önmagában nem jubileum, azonban annyiban érdekes, hogy elhatároztuk: ezt a részt filmen is megörökítjük. Györgyi nénivel hónapok óta készülnek a PÊLE-MÊLE részei, Lonni Mama jegyzi le. Viszont sokan kíváncsiak, ki is Györgyi néni manapság, milyen egészségi állapotnak örvend, stb. Ezért készítjük el a filmet, hisz sokkal többet mond el, erről az Auschwitzot is megjárt emberről, mint a legrészletesebb módon leírt gondolata. Személy szerint nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy részt vehettem ebben a munkában, mert ez olyan örökséget ad az utókornak, amelyből tanulhat. A forgatás során készítettünk egy kis képtárat is.

MEGHÍVÓ: 2008 Április 21.

2oo8 április 21.-én két debreceni református gimnázium diákjaival, tanáraival, és reményeink szerint a debreceni zsidó hitközség tagjaival közösen emlékezünk a Soa magyar áldozataira. Az esemény úgy jött létre, hogy 2oo7 novemberében a Christians for Israel holland (Keresztények Izraelért) szervezettel jártunk Debrecenben, a Református Teológián. Itt lehetőség nyílt segítségünket felajánlani a Teológia intézmény rendszerében működő Református Gimnáziumnak a ma már kötelező Holokauszt Emléknap megszervezésében. Segítségünket Győri József igazgató úr készségesen és örömmel fogadta. Két héttel később a budapesti Fészek klubban egy színházi előadáson láthattuk Sárdi Mária néni: Kislány a pokolban című naplóregényének feldolgozását, amiről korábban már be is számoltunk a honlapunkon. Sárdi Mária történetének nyilvánvaló református vonatkozásai (a család a kikeresztelkedést választotta a menekülés letetőségének- református hitre tértek, de ez már akkor nem segített, mégis elhurcolták őket) adták a kézenfekvő ötletet, hogy ezt a darabot vigyük el a debreceni református diákok számára. A rendezvény költségeit is keresztény közösségek vállalták: az újpalotai református missziói lelkészség, Fogarasi Gábor lelkész, a Budapesti Autonóm Gyülekezet, a Zarándok katolikus misszió, Tar Katalin és elsősorban a két debreceni református gimnázium: a Dóczy és a Református Gimnázium.

“..érezzük, ha szeretnek minket.”

Különleges istentiszteleti alkalom, kettõs vendégség volt a Soproni Evangéliumi Gyülekezetben 2008. március 09-én.Vendégeink voltak a Soproni Zsidó Hitközség és Helmuth Eiwen pásztor vezetésével a Wr.Neustadt-i „ICHTHYS” gyülekezet tagjai.

Öröm volt látni, hogy a dicsõítés ideje alatt a zsidó testvérek együtt énekelték velünk az ismert héber dallamokat.

Az igét Helmuth Eiwen hirdette. A Jn. 4,22-bõl: „Az üdvösség a zsidók közül ered.” volt az igehirdetés témája. Helmuthot és feleségét Ulit Isten különlegesen és prófétikus módon vezette Izrael szeretetére, a megbékélés szolgálatára (lsd. “A megbékélés kapujában”) valamint az „Olajfa mozgalmába”, amelynek célja megbékélést vinni a zsidók felé, hordozva Jézus szeretetét, valamint visszavezetni az eklézsiát szellemi gyökereihez.
Sándor Péter a Zsidó Hitközség vezetõje õszinte, protokoll mentes szavakkal megköszönte az együttlét lehetõségét, beszélt a zsidó keresztény párbeszéd fontosságáról. Tekintetében ott volt a zsidó évezredek öröksége és zárszóként ezt mondta: „Mert mi zsidók, érzékeny emberek vagyunk, érezzük, ha szeretnek minket.”

 

Az alkalmat szeretetvendégség zárta, ahol lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, a kapcsolatok építésre a terített asztal mellett. A gondosan elkészített ételek – közös grillezés –, a finom sütemények szerető felszolgálása között Sándor Péter, hitközségi elnök vidáman válaszol a kérdéseinkre, majd a gyerekekkel játszik. Mert az ilyeneké – a jövő – az Isten Országa.