Csillagok

Addig kéne tennünk valamit, míg a csillagok fénye végleg ki nem alszik! A minap, azzal a szándékkal, hogy tájékozódjunk, milyen gyakorlati segítséget lehet nyújtani a Vészkorszakot átélt idős zsidó embereknek. Ezért felkerestük a Magyar Zsidó Szociális Segély Alapítvány budapesti irodáját. A kapcsolat felvételében egy olyan drága idős barátunk segített, aki maga is 7 évesen szakadt el Ravensbruckbe hurcolt édesanyjától és nővérétől, és egy budapesti nyilas gyermekházban élte át a szörnyű napokat. A beszélgetésen az alapítvány egyik koordinátora Cs.Lilla fogadott bennünket, teljes nyitottsággal és örömmel fogadta felvetésünket. A beszélgetés egy pontján elmondta: alapítványuk 5000 Holokauszt túlélővel tartja a kapcsolatot rendszeresen, és 100 idős számára biztosít házi ellátást, gondoskodást, hogy ezzel megelőzze az idős, egyedülálló emberek kórházba illetve idősek otthonába kerülését.Jelen kis írásomban azonban a kedélyes, nyílt beszélgetésnek csupán egyetlen mozzanatát szeretném felidézni: Lilla elmondta, hogy az önkéntesekkel dolgozó alapítvány “önkéntesei” azok, akik maguk is Holokauszt túlélők.

Akkor talán nem is döbbentett meg annyira ez az információ, mint később, amikor újra és újra végiggondoltam: tehát a 75 évesek segítik a 85 éveseket!!! 

Tovább olvasom →

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VII. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az európai gyógyászat határai és Isten végtelen szeretete Afrikában

Ugandában a múlt évszázad utolsó harmadában megjelent a népességet teljes kihalással fenyegetõ AIDS-vírus. Az országot a teljes tönkremenetel víziója fenyegette. A helyi egyházak Nyugat-európai testvéreikkel konzultáltak, tõlük vártak orvosi segítséget a nyomorult helyzetben. A hír azonban lesújtó volt: az AIDS vírustól szenvedõt senki sem tudja meggyógyítani. Ekkor, az egyéb nyomorúságoktól és polgárháborútól is szenvedõ ugandai egyházak, elkezdtek Istenhez kiáltani, és Isten csodát tett. John Mulinde lelkész elmondása szerint, Isten Afrikában az elmúlt években igen sok AIDS vírussal fertõzött beteget gyógyított meg, s mára a vírusfertõzés visszavonulóban van, az ország pedig lelkileg is talpra állt.

Az egyik ugandai testvérrel beszélgetve, feltettük a kérdést, vajon Isten miért nem tesz ilyen Afrika-méretű csodát közöttünk Európában is? Sajnos azt a választ kaptuk, amire számítottunk. Túlságosan jól megy még nekünk. Szinte mindenük meg van, s ez nem kedvez a radikálisan Istenhez kiáltó hitnek. Amíg számos mankóval rendelkezünk, s nem látjuk kétségbeejtő helyzetünket, addig hitünk karja és a hangunk ereje is mintha gyengébb lenne… Nyilván a kérdés ennél összetettebb, de a válasz mindenképpen elgondolkodtató.

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! VI. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Az arab világ teológiai problematikája

Az arab világot ma szinte lehetetlenség megérinteni az evangéliummal. Tudvalévõ, hogy képtelenség missziót folytatni Törökországban vagy Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten. Isten mégis munkálkodik. Egy Törökországból érkezett személy tett bizonyságot arról, hogy 5-6 éves korában, álmában látta Istent, aki ezt mondta neki: te a barátom vagy! Erre szülei elvitték az imámhoz. Ennek következtében fanatikus iszlámkövetõ lett, de Istenben a barátot mégsem találta meg. Egy késõbbi álom és az egyetemen fellelt keresztyének segítették el Jézushoz, akiben új életet nyert, akirõl örömmel tett bizonyságot. Az arab-mohamedán lelket meg kell értenünk. Az iszlám lelkület mögött mérhetetlen keserûség van. Egykor Ábrahám, saját atyjuk elküldte õket Ismaelként otthonról, s így egy apátlan-atyátlan nép lettek. S ez az alaptapasztalat, tehát az elutasítás, és a látszólag méltánytalan kivetettség, mély agressziót, haragot és ellenségeskedést halmozott fel, fõleg a zsidósággal szemben. Ez a Közel-Kelet problematikája. Nem jó másodiknak lenni egy kedvenc, Izsák mellett. Ugyan próbált az arab világ a zsidóság és a keresztyénség helyett egy új teológiai struktúrát is létrehozni, mégsem hozott ez békét szívükbe.

Tovább olvasom →

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! V. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Katasztrófák és az evangélium

Indonéziából ékezett testvéreink meggyõzõ erõvel szóltak arról, hogy a cunami-t Isten egyértelmûen a javukra fordította. Templomaik összedõltek, de az Úr megértette velük, hogy nem bújhatnak el többé épületeikbe, hanem istentiszteleteiket az utcákon és tereken kell, hogy tartsák. Így a cunamit követõen, Dr. Niko lelkipásztor koordinálásával, hatalmas szabadtéri gyógyító istentiszteleteket tartanak mindenfelé. Tudatosan inkább a szegényeket, a legnyomorultabbakat és a betegeket hívják meg az összejövetelekre. 2006 augusztus 6 óta 96 helyen tartottak ilyen összejövetelt. Az általuk bemutatott filmen látható istentiszteletek megdöbbentettek bennünket: vakok visszanyerik látásukat, béna gyermekek állnak fel és süketek kapják meg hallásukat. Indonéz testvérek szerint, a cunami utáni idõszakban, az Úr jókedvének esztendeje érkezett el az országba. Számos moszlim-vezetõ is eljön megfigyelõként, s úgy tûnik, hogy több mohamedán gyógyul meg, mint keresztyén! Micsoda katasztrófa-értelmezés ez! Igen, a rosszat is jóra fordító Isten jön felénk ezekben, a katasztrófákban!Hasonlóan gondolkodnak a Mianmar-i keresztyének is. A nyár hatalmas erejû földrengése nem csak a házakat, de az ország zártáságát is megingatta. Végre segítő keresztyének, elsőként református magyarok jöhettek az országba, s ez nagy üzenet volt a kormányzatnak is: Jézus szeretete nem személyválogató, hanem lehajló és megmentő isteni szeretet.

Tovább olvasom →

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! IV. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Kelet és Dél ébredése

Már az elsõ plenáris együttléten kiderült, hogy a keresztyénség egy világméretû súlyponti és létszámbeli eltolódást él át Európából kiindulva, Távol-Kelet és a déli félteke irányába. A 160 fõs európai képviselõ csapat létszáma igen szerénynek tûnt a 400 fõs kínai csoport mellett. De igen sokan eljöttek Dél-Koreából, Indonéziából, Tajvanból, Indiából, Afrikából és Dél-Amerikából is. Ez a nagy eltolódás nemcsak a fehér bõrszín ritkulásában volt feltûnõ. Új dinamika, a Lélekben való frissesség, és az Isten-dicsõítés új elemei jelentek meg a konferencián. A kínaiak elhozták hatalmas, már az Olimpiai játékokon megismert dobjaikat, az afrikaiak nemzeti viseletüket, valamint felszabadult és a szellemi világra érzékeny táncos lelkületüket is. A tanítók és dicsõítõk többsége is immár színes bõrû volt. Mégsem néztek le bennünket az „öreg Európát”. Az Ézs 60, 4 verssel bátorítottak bennünket: „fiaid messzirõl jönnek”, s örömre derítik az alvó kontinenst. Ez azt jelenti, hogy a harmadik világ erõteljes missziós vágya Európa újra-evangelizálása.
Szeretnék visszahozni oda és azokhoz az evangéliumot, ahonnan az első misszionáriusok, életüket nem kímélve egykor kiindultak. Erről az áldozatról nem feledkeztek el a most ébredő és lángoló szívű testvéreink, még akkor sem, ha az akkori evangelizálás gyakran a gyarmatosítás minden átkával is összefonódott.

Hozsánna a Júda Oroszlánjának ! III. rész

Dr. Tatai István református lelkipásztor beszámolójának részletei a ’Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben’ konferenciáról(2008. szeptember 30. – október 10.)

Csodák Jeruzsálem utcáin

Jeruzsálem különös város. Szent és szentségtelen. Békés és nyugtalan. Hatalmas ígéretei vannak Istentõl, de épp csak most kezdõdik hajnala. Húsz messiási gyülekezetben kb. 15 ezer zsidó, arab, és pogány hátterû hívõ imádja Istent. Ezek az új gyülekezetek rendkívül sokfélék és még nem tudtak egységre jutni. Módom nyílt a színesbõrû etióp messiási közösség meglátogatására. A lelkipásztor fiát Smuel-nak hívják, aki sokak szerint egy különleges jelenség. Egy éve a jeruzsálemi városi buszon elkezdett istendicsõítõ dalokat énekelni. Majd amikor felfigyeltek rá, így szólt: Barátaim, itt van az Úr! Ki beteg közöttetek? Egy idõs asszony jelentkezett a busz utolsó ülésérõl, hogy a lába beteg. Smuel odament hozzá, letérdelt, és elkezdett imádkozni érte. Az asszony egyszer csak felkiált: Valami történik a lábammal, meggyógyultam! Testvérünkben, mintha csak Péter és János apostolt látnánk, ezt mondta mindenki füle hallatára: Mindez nem a saját erõmbõl történt, hanem a Názáreti Jézus nevében!Izraelben sokan várják a Messiást. A hasszid zsidók mindent elõkészítenek a templom esetleges újjáépítésére.A Harmadik Templom Intézet igyekszik minden pénzügyi forrást és istentiszteleti eszközt összegyűjteni a nagy álom érdekében. Folyik a szolgáló papok kiképzése is (www.templeinstitut.org). Számos zsidó ténynek kezeli azon rabbik szavait, akik a templom tér alatt megtalálni vélték az elrejtett szövetség ládáját. Biztosat azonban senki sem tud, de abban hihetünk, hogy a zsidó nép számára Jézus eszkatológiai megtalálása (Rom. 11,26.), nagyobb öröm lesz, mint a szövetség ládájának előkerülése.

A konferencia bölcs elhatározása volt az is, hogy délben különböző csoportok, így a lelkipásztorok, a politikusok, és a fiatalok meglátogatták Izrael állam törvényhozó testületét, a Knesszetet, hogy szóljanak az Újszövetség Izraelre vonatkozó reménységéről, és köszöntsék a zsidó államot 60 éves fennállásának alkalmával.