David H. Stern:Az evangélium zsidóságának helyreállítása – Részletek a 1. fejezetből

Transzkulturális judaizmus

A „nagy küldetési parancs”, amit Jesua (Jézus) adott, hogy az egyház tanítvánnyá tegyen minden népeket. Amikor a Messiás korai zsidó követõi elvitték az evangéliumot a pogányokhoz, szükségessé vált, hogy szétválasszák azt kulturális közegétõl annak érdekében, hogy lényegi üzenetét ne terhelje kulturális „csomag”, amely nem szükséges az üdvösséghez.
Jesua (Jézus) elsõ zsidó követõi számára traumatikus folyamat volt a felismerés, hogy a pogányoknak nem kell zsidókká válniuk, ha az üdvösséget keresik. Ez a folyamat Kéfá (Péter) látomásával, és Kornéliusz megtérésével kezdõdött.

A részleteket azonban Saul (Pál) dolgozta ki: az ember, akit Jesua (Jézus) a pogányokhoz küldött.Saul (Pál) akkor is jelen volt, amikor Jákov (Jakab) az elsõ Jeruzsálemi zsinat alkalmával bejelentette a döntést: a pogányoknak nem kell körülmetélkedniük, és nem kell megtartaniuk a Tórát (a törvényt) abban a formában, ahogyan az a kor tradicionális judaizmusának keretei között kifejlõdött. A hit közösségébe teljes értékû testvérként történõ befogadásnak velük szemben támasztott egyetlen követelményeként a négy micvá-nak (parancsolat) való engedelmességet szabták, amelyrõl a Cselekedetek 15,20-ban olvashatunk. …

Tovább olvasom →

Messiáshívő zsidók a XXI. Században

– a Román Ortodox Egyház Konzultációja –

Dobner Győző baptista lelkész beszámolója
Felsőszombatfalva / Sâmbǎtǎ de Sus 2006. okt.16-19.

Ez év nyarán meghívást kaptam Dr. Vasile Mihoc-tól, a Nagyszebeni Egyetem Újszövetség tanszékének professzorától, hogy vegyek részt e rendezvényen. Némileg korábban is ismert volt előttem a professzornak a romániai ortodoxiában kivívott tekintélye, ezért úgy ítéltem meg: a konzultáció nem lesz érdektelen. Ebben a várakozásomban nem kellett csalódnom, ezért úgy vélem, a következő tájékoztatás hasznos lesz az elhangzottakról.

A konferencián részt vevők döntő többsége a romániai ortodoxia köréből való volt, részben főpapok (két metroplolita és több püspök) lelkipásztorok, teológiai tanárok, rajtuk kívül a Oastea Domnului ortodox lelkiségi mozgalom vezető képviselői egyrészt, másrészt voltak messiási zsidó vezetők Izraelből, monseigneur Peter Hocken a római katolikus egyházból, Johannes Fichtenbauer fődiakónus, a bécsi bíboros személyes munkatársa, valamint osztrák hívők kb. 10 főből álló csoportja, két francia, két holland képviselő, egy főleg teológiai oktatókból álló csoport – (mintegy 14 személy) Oroszországból, az ukrán ortodox egyház egy püspöke, a kijevi népes messiási közösség (több mint 1000 tag) vezetője, a görög ortodox egyház képviselője, valamint velem érkezett a Dániel Felekezetközi Munkacsoport két munkatársa, és egy romániai magyar lelkész barátom. A tanácskozás helye a Felsőszombatfalva melletti ortodox kolostor illetve a kolostor területén felépült főiskolai oktatási központ a Fogarasi havasok lábánál.

Mielőtt összefoglalnám az ott elhangzottakat, fel kell idéznem egy, a 2006-os év elején tartott ismertető előadásomat a Towards Jerusalem Council 2-ról (TJC2 – fordítása: a Második Jeruzsálemi Tanács felé). A szervezet mintegy tízéves múltra tekint vissza. Bár vezetősége és tagjai a világ különböző országaiból valók, komoly elszánás és áldozatok árán nem jelentéktelen eredményről adhatnak számot megvalósítandó céljaikat illetően. A konzultáció előkészítői célul tűzték ki, hogy a megjelent ortodox vezetők első kézből kapjanak információt a TJC2 munkájáról, illetve az Izraelben élő messiási vezetők álláspontjáról.

Tovább olvasom →

dr. Munir Herzallah olvasói levele

2002-ig magam is egy kis dél-libanoni faluban laktam, Mardzsajun mellett, miként a többi síita – írja a Der Spiegelben olvasói levelében a libanoni dr. Munir Herzallah. Ahogy az izraeliek 2000-ben kivonultak tőlünk, megjelent a Hezbollah. Rakétákkal megtömött bunkereket építettek. A Hezbollahnak, az “Isten Pártjának” szociális tevékenysége abból állt, hogy a rakétabunkerek fölé egy iskolát és egy lakóházat húztak fel. Egy helyi sejk magyarázta mosolyogva, hogy a zsidók így is, úgy is vesztenek. A Hezbollah-rakétákat nyugodtan kilövik, és ha Izraelből visszalőnek és eltalálják a bunkert a világ közvéleménye elítéli majd őket, mivel polgári célpontot támadtak. A Hezbollahot a libanoni nép sorsa nem érdekli, élő pajzsként, propagandaeszközként használják őket. Alig merem leírni, de amíg ezek ott vannak, nem lesz se béke, se nyugalom..

2002-ig magam is egy kis dél-libanoni faluban laktam, Mardzsajun mellett, miként a többi síita – írja a Der Spiegelben olvasói levelében a libanoni dr. Munir Herzallah. Ahogy az izraeliek 2000-ben kivonultak tőlünk, megjelent a Hezbollah. Rakétákkal megtömött bunkereket építettek. A Hezbollahnak, az “Isten Pártjának” szociális tevékenysége abból állt, hogy a rakétabunkerek fölé egy iskolát és egy lakóházat húztak fel. Egy helyi sejk magyarázta mosolyogva, hogy a zsidók így is, úgy is vesztenek. A Hezbollah-rakétákat nyugodtan kilövik, és ha Izraelből visszalőnek és eltalálják a bunkert a világ közvéleménye elítéli majd őket, mivel polgári célpontot támadtak. A Hezbollahot a libanoni nép sorsa nem érdekli, élő pajzsként, propagandaeszközként használják őket. Alig merem leírni, de amíg ezek ott vannak, nem lesz se béke, se nyugalom..

Finnek százai tüntetnek Izrael mellett

Annak ellenére, hogy az Európai Unió soros elnöke, Finnország élesen kritizálta Izraelt, finn állampolgárok százai tüntettek ezen a héten Helsinki központjában, hogy kifejezzék szolidaritásukat Izraellel és Izraelnek azt a jogát támogassák, hogy az megvédje állampolgárai biztonságát.Számos finn híresség is úgy döntött, hogy csatlakozik azokhoz a tüntetőkhöz, akik több száz kilométert vezettek, csak hogy a tüntetésen részt vegyenek. A hatalmas tömeg miatt a Helsinki rendőrség lezárta azt az utcát, ahol a tüntetés zajlott. A résztvevők izraeli és finn zászlókat lobogtattak, (mindkét nép zászlója a kék és a fehér színeket használja) és transzparenseket, amelyek Izraelt és állampolgárait támogató mondatokat tartalmaztak, és felhívásokat, hogy a Hiszbollah engedje szabadon a túszul ejtett izraeli katonákat, a libanoni kormány pedig szerelje le és oszlassa fel ezt a szervezetet.

“Azért jöttünk ide, hogy kifejezzük támogatásunkat Izrael állama mellett ezekben a kemény időkben,” mondta Paula Hovav, finn állampolgár és a felvonulás szervezője. “Izraelnek joga van arra, hogy megvédje határait és azt szeretnénk, ha Izrael népe tudná, nincsenek egyedül.” Több százan aláírtak egy petíciót, amelyben szolidaritásukról biztosították az izraeli népet, és támogatták Izraelt az önvédelem jogában. Izrael finnországi nagykövete, Shemi Tzur is jelen volt a megmozduláson.“Szíveinket felemelő látni ez a sok-sok embert, akik ezt mondják: Izrael – melletted állunk’ Ti vagytok az az erő, akik segítetek abban, hogy a Közel-Keleten igazság uralkodjék, hogy lefegyverezhessük a terrort, és fiaink hazatérhessenek otthonaikba. – mondta. A tüntetés a finn és az izraeli himnusszal ért véget. “A nehéz időkben nagyon fontos megmutatni, hogy Finnországban nagyon sokan szeretik és támogatják” mondta Gilad Shperling, izraeli állampolgár, aki Finnországba házasodott, és részt vett a tüntetés szervezésében. “Az is fontos, hogy megemlítsük, hogy a tüntetésben résztvevők nagytöbbsége nem zsidó vagy izraeli, hanem olyan finn állampolgár, aki támogatja Izraelt. A tüntetés szervezése során felemelő érzés volt a teljes szolidaritás megtapasztalása.”

Israel Today

Nyitott vagy-e az igazság befogadására?

Liron levele Izraelből 2006 július 22-én

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. (Máté 24:6-8)

Kedves Barátaim!

Nem szokásom ilyen leveleket írni, és nem áll szándékomban politikai állásfoglalást kinyilatkoztatni, de ahogyan az események itt Izraelben és a Közel-Keleten fölgyorsultak, és ahogyan figyelem a híreket – amiket a külföldi híradások sugároznak szerte szét az egész világon, egyszerűen nem maradhatok tovább néma. Mielőtt bármit is megpróbálnék megértetni veled az én – egy izraeli nézőpontjából, hadd mondjak el a rövid történetet!

Tovább olvasom →

Izraeli hírek és imakérések

Drága Testvéreink,                                                                                                                    Kelt: Netanya, 2007.augusztus 20

Kérünk, imádkozzatok értünk holnap! A szír hadsereg teljes készültségben van, csapataik a határainkon. A Hezbollah azzal henceg, hogy olyan fegyverekhez jutott az iráni katonaságtól, amelyek el tudják érni Tel Aviv-ot, Netanyát és a tengerparti síkságot is. Úgy tűnik, hogy hadseregünk tragikus hibákat vét, (Cana..) és belső politikai feszültségek gyengítik. Kérünk, imádkozzatok!Holnap van Tisa B’Av, a héber naptár szerinti Av hónap 9-ik napja. A zsidó hagyomány ezt a napot a gyász és böjtölés napjaként tartja számon, mivel a történelem során ezen a napon sok rettenetes dolog történt a zsidó néppel. Az alábbiakban egy listát állítottam össze, hogy mi minden történt Av hó 9-én.

1. A kémek ezen a napon tértek vissza Kánaán földjéről gonosz jelentéssel az Ígéret földjéről. A zsidó nép jelentésük hatására kétségbeesett, és nem mert bemenni az Ígéret földjére.

2. Ezen a napon pusztította el az első Templomot Nabukodneccár király. Kb. 100,000 zsidó vesztette életét. A megmaradt törzsek babiloni és perzsa száműzetésbe kerültek.

2. Ezen a napon pusztították el a második Templomot a rómaiak Titusz császár uralkodása alatt. Több, mint 2,500,000 zsidó halt meg a háborúban, éhínségben és betegségben. Több, mint, 1,000,000 zsidót pedig száműztek a római birodalom legkülönbözőbb részeire. Több mint 100,000 zsidót rabszolgának adtak el a rómaiaknak. Zsidókat is kínoztak és megöltek a gladiátor játékokon és más pogány ünnepeken.

3. Ezen a napon esett el Betar, az utolsó erőd, amely még tartotta magát a rómaiak elleni küzdelemben a Bar Kochba felkelés idején 135-ben, ezzel pecsételődött meg a zsidó nép sorsa 100,000 zsidó vesztette életét.

4. Ezen a napon szántotta fel Turnus Rufus a Templom helyét. A rómaiak egy Aelia Capitolina névre hallgató várost építettek, Jeruzsálem helyére.

Tovább olvasom →