Finnek százai tüntetnek Izrael mellett

Annak ellenére, hogy az Európai Unió soros elnöke, Finnország élesen kritizálta Izraelt, finn állampolgárok százai tüntettek ezen a héten Helsinki központjában, hogy kifejezzék szolidaritásukat Izraellel és Izraelnek azt a jogát támogassák, hogy az megvédje állampolgárai biztonságát.Számos finn híresség is úgy döntött, hogy csatlakozik azokhoz a tüntetőkhöz, akik több száz kilométert vezettek, csak hogy a tüntetésen részt vegyenek. A hatalmas tömeg miatt a Helsinki rendőrség lezárta azt az utcát, ahol a tüntetés zajlott. A résztvevők izraeli és finn zászlókat lobogtattak, (mindkét nép zászlója a kék és a fehér színeket használja) és transzparenseket, amelyek Izraelt és állampolgárait támogató mondatokat tartalmaztak, és felhívásokat, hogy a Hiszbollah engedje szabadon a túszul ejtett izraeli katonákat, a libanoni kormány pedig szerelje le és oszlassa fel ezt a szervezetet.

“Azért jöttünk ide, hogy kifejezzük támogatásunkat Izrael állama mellett ezekben a kemény időkben,” mondta Paula Hovav, finn állampolgár és a felvonulás szervezője. “Izraelnek joga van arra, hogy megvédje határait és azt szeretnénk, ha Izrael népe tudná, nincsenek egyedül.” Több százan aláírtak egy petíciót, amelyben szolidaritásukról biztosították az izraeli népet, és támogatták Izraelt az önvédelem jogában. Izrael finnországi nagykövete, Shemi Tzur is jelen volt a megmozduláson.“Szíveinket felemelő látni ez a sok-sok embert, akik ezt mondják: Izrael – melletted állunk’ Ti vagytok az az erő, akik segítetek abban, hogy a Közel-Keleten igazság uralkodjék, hogy lefegyverezhessük a terrort, és fiaink hazatérhessenek otthonaikba. – mondta. A tüntetés a finn és az izraeli himnusszal ért véget. “A nehéz időkben nagyon fontos megmutatni, hogy Finnországban nagyon sokan szeretik és támogatják” mondta Gilad Shperling, izraeli állampolgár, aki Finnországba házasodott, és részt vett a tüntetés szervezésében. “Az is fontos, hogy megemlítsük, hogy a tüntetésben résztvevők nagytöbbsége nem zsidó vagy izraeli, hanem olyan finn állampolgár, aki támogatja Izraelt. A tüntetés szervezése során felemelő érzés volt a teljes szolidaritás megtapasztalása.”

Israel Today

Nyitott vagy-e az igazság befogadására?

Liron levele Izraelből 2006 július 22-én

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. (Máté 24:6-8)

Kedves Barátaim!

Nem szokásom ilyen leveleket írni, és nem áll szándékomban politikai állásfoglalást kinyilatkoztatni, de ahogyan az események itt Izraelben és a Közel-Keleten fölgyorsultak, és ahogyan figyelem a híreket – amiket a külföldi híradások sugároznak szerte szét az egész világon, egyszerűen nem maradhatok tovább néma. Mielőtt bármit is megpróbálnék megértetni veled az én – egy izraeli nézőpontjából, hadd mondjak el a rövid történetet!

Tovább olvasom →

Izraeli hírek és imakérések

Drága Testvéreink,                                                                                                                    Kelt: Netanya, 2007.augusztus 20

Kérünk, imádkozzatok értünk holnap! A szír hadsereg teljes készültségben van, csapataik a határainkon. A Hezbollah azzal henceg, hogy olyan fegyverekhez jutott az iráni katonaságtól, amelyek el tudják érni Tel Aviv-ot, Netanyát és a tengerparti síkságot is. Úgy tűnik, hogy hadseregünk tragikus hibákat vét, (Cana..) és belső politikai feszültségek gyengítik. Kérünk, imádkozzatok!Holnap van Tisa B’Av, a héber naptár szerinti Av hónap 9-ik napja. A zsidó hagyomány ezt a napot a gyász és böjtölés napjaként tartja számon, mivel a történelem során ezen a napon sok rettenetes dolog történt a zsidó néppel. Az alábbiakban egy listát állítottam össze, hogy mi minden történt Av hó 9-én.

1. A kémek ezen a napon tértek vissza Kánaán földjéről gonosz jelentéssel az Ígéret földjéről. A zsidó nép jelentésük hatására kétségbeesett, és nem mert bemenni az Ígéret földjére.

2. Ezen a napon pusztította el az első Templomot Nabukodneccár király. Kb. 100,000 zsidó vesztette életét. A megmaradt törzsek babiloni és perzsa száműzetésbe kerültek.

2. Ezen a napon pusztították el a második Templomot a rómaiak Titusz császár uralkodása alatt. Több, mint 2,500,000 zsidó halt meg a háborúban, éhínségben és betegségben. Több, mint, 1,000,000 zsidót pedig száműztek a római birodalom legkülönbözőbb részeire. Több mint 100,000 zsidót rabszolgának adtak el a rómaiaknak. Zsidókat is kínoztak és megöltek a gladiátor játékokon és más pogány ünnepeken.

3. Ezen a napon esett el Betar, az utolsó erőd, amely még tartotta magát a rómaiak elleni küzdelemben a Bar Kochba felkelés idején 135-ben, ezzel pecsételődött meg a zsidó nép sorsa 100,000 zsidó vesztette életét.

4. Ezen a napon szántotta fel Turnus Rufus a Templom helyét. A rómaiak egy Aelia Capitolina névre hallgató várost építettek, Jeruzsálem helyére.

Tovább olvasom →

Magyar Keresztyének Izraelért: Nyilatkozat

2000. december 20-án került sor Izrael állam magyarországi nagykövetségén a 21 keresztény szervezet és több magánszemély által aláírt nyilatkozat átadására Várnai Shorer Judit nagykövet asszonynak. Bár a magyar sajtó képviselői is értesültek az eseményről, egyedül az Új Kelet  című izraeli magyar nyelvű lap adott róla tudósítást.

 

Jesaia 12:3

Tisztelt Nagykövet Asszony!

A legfrissebb közel-keleti események és azok magyarországi visszhangja késztetett bennünket arra, hogy levelünkkel kifejezzük szolidaritásunkat és együttérzésünket Izrael államával és népével. Őszintén sajnáljuk a zavargások áldozatait, bármely néphez vagy nemzethez tartozzanak, és imádkozunk azért, hogy se fanatikus téveszmék, se a gyűlölet vagy bosszú ne fokozzák az Izraelben élő emberek fájdalmát és veszteségeit. Örülünk Izrael állam létezésének, és elfogadjuk a jogát arra, hogy állampolgárainak biztonságát szavatolja. Tovább olvasom →