skip to Main Content

David H. Stern:Az evangélium zsidóságának helyreállítása – Részletek a 1. fejezetből

Transzkulturális judaizmus

A „nagy küldetési parancs”, amit Jesua (Jézus) adott, hogy az egyház tanítvánnyá tegyen minden népeket. Amikor a Messiás korai zsidó követõi elvitték az evangéliumot a pogányokhoz, szükségessé vált, hogy szétválasszák azt kulturális közegétõl annak érdekében, hogy lényegi üzenetét ne terhelje kulturális „csomag”, amely nem szükséges az üdvösséghez.
Jesua (Jézus) elsõ zsidó követõi számára traumatikus folyamat volt a felismerés, hogy a pogányoknak nem kell zsidókká válniuk, ha az üdvösséget keresik. Ez a folyamat Kéfá (Péter) látomásával, és Kornéliusz megtérésével kezdõdött.

A részleteket azonban Saul (Pál) dolgozta ki: az ember, akit Jesua (Jézus) a pogányokhoz küldött.Saul (Pál) akkor is jelen volt, amikor Jákov (Jakab) az elsõ Jeruzsálemi zsinat alkalmával bejelentette a döntést: a pogányoknak nem kell körülmetélkedniük, és nem kell megtartaniuk a Tórát (a törvényt) abban a formában, ahogyan az a kor tradicionális judaizmusának keretei között kifejlõdött. A hit közösségébe teljes értékû testvérként történõ befogadásnak velük szemben támasztott egyetlen követelményeként a négy micvá-nak (parancsolat) való engedelmességet szabták, amelyrõl a Cselekedetek 15,20-ban olvashatunk. …

Tovább olvasom

Messiáshívő zsidók a XXI. Században

– a Román Ortodox Egyház Konzultációja –

Dobner Győző baptista lelkész beszámolója
Felsőszombatfalva / Sâmbǎtǎ de Sus 2006. okt.16-19.

Ez év nyarán meghívást kaptam Dr. Vasile Mihoc-tól, a Nagyszebeni Egyetem Újszövetség tanszékének professzorától, hogy vegyek részt e rendezvényen. Némileg korábban is ismert volt előttem a professzornak a romániai ortodoxiában kivívott tekintélye, ezért úgy ítéltem meg: a konzultáció nem lesz érdektelen. Ebben a várakozásomban nem kellett csalódnom, ezért úgy vélem, a következő tájékoztatás hasznos lesz az elhangzottakról.

A konferencián részt vevők döntő többsége a romániai ortodoxia köréből való volt, részben főpapok (két metroplolita és több püspök) lelkipásztorok, teológiai tanárok, rajtuk kívül a Oastea Domnului ortodox lelkiségi mozgalom vezető képviselői egyrészt, másrészt voltak messiási zsidó vezetők Izraelből, monseigneur Peter Hocken a római katolikus egyházból, Johannes Fichtenbauer fődiakónus, a bécsi bíboros személyes munkatársa, valamint osztrák hívők kb. 10 főből álló csoportja, két francia, két holland képviselő, egy főleg teológiai oktatókból álló csoport – (mintegy 14 személy) Oroszországból, az ukrán ortodox egyház egy püspöke, a kijevi népes messiási közösség (több mint 1000 tag) vezetője, a görög ortodox egyház képviselője, valamint velem érkezett a Dániel Felekezetközi Munkacsoport két munkatársa, és egy romániai magyar lelkész barátom. A tanácskozás helye a Felsőszombatfalva melletti ortodox kolostor illetve a kolostor területén felépült főiskolai oktatási központ a Fogarasi havasok lábánál.

Mielőtt összefoglalnám az ott elhangzottakat, fel kell idéznem egy, a 2006-os év elején tartott ismertető előadásomat a Towards Jerusalem Council 2-ról (TJC2 – fordítása: a Második Jeruzsálemi Tanács felé). A szervezet mintegy tízéves múltra tekint vissza. Bár vezetősége és tagjai a világ különböző országaiból valók, komoly elszánás és áldozatok árán nem jelentéktelen eredményről adhatnak számot megvalósítandó céljaikat illetően. A konzultáció előkészítői célul tűzték ki, hogy a megjelent ortodox vezetők első kézből kapjanak információt a TJC2 munkájáról, illetve az Izraelben élő messiási vezetők álláspontjáról.

Tovább olvasom

dr. Munir Herzallah olvasói levele

2002-ig magam is egy kis dél-libanoni faluban laktam, Mardzsajun mellett, miként a többi síita - írja a Der Spiegelben olvasói levelében a libanoni dr. Munir Herzallah. Ahogy az izraeliek 2000-ben kivonultak tőlünk, megjelent a Hezbollah. Rakétákkal megtömött bunkereket építettek. A…

Tovább olvasom

Finnek százai tüntetnek Izrael mellett

Annak ellenére, hogy az Európai Unió soros elnöke, Finnország élesen kritizálta Izraelt, finn állampolgárok százai tüntettek ezen a héten Helsinki központjában, hogy kifejezzék szolidaritásukat Izraellel és Izraelnek azt a jogát támogassák, hogy az megvédje állampolgárai biztonságát.Számos finn híresség is úgy döntött, hogy csatlakozik azokhoz a tüntetőkhöz, akik több száz kilométert vezettek, csak hogy a tüntetésen részt vegyenek. A hatalmas tömeg miatt a Helsinki rendőrség lezárta azt az utcát, ahol a tüntetés zajlott. A résztvevők izraeli és finn zászlókat lobogtattak, (mindkét nép zászlója a kék és a fehér színeket használja) és transzparenseket, amelyek Izraelt és állampolgárait támogató mondatokat tartalmaztak, és felhívásokat, hogy a Hiszbollah engedje szabadon a túszul ejtett izraeli katonákat, a libanoni kormány pedig szerelje le és oszlassa fel ezt a szervezetet.
Tovább olvasom

Nyitott vagy-e az igazság befogadására?

Liron levele Izraelből 2006 július 22-én

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. (Máté 24:6-8)

Kedves Barátaim!

Nem szokásom ilyen leveleket írni, és nem áll szándékomban politikai állásfoglalást kinyilatkoztatni, de ahogyan az események itt Izraelben és a Közel-Keleten fölgyorsultak, és ahogyan figyelem a híreket – amiket a külföldi híradások sugároznak szerte szét az egész világon, egyszerűen nem maradhatok tovább néma. Mielőtt bármit is megpróbálnék megértetni veled az én – egy izraeli nézőpontjából, hadd mondjak el a rövid történetet!

Tovább olvasom

Izraeli hírek és imakérések

Drága Testvéreink,                                                                                                                    Kelt: Netanya, 2007.augusztus 20

Kérünk, imádkozzatok értünk holnap! A szír hadsereg teljes készültségben van, csapataik a határainkon. A Hezbollah azzal henceg, hogy olyan fegyverekhez jutott az iráni katonaságtól, amelyek el tudják érni Tel Aviv-ot, Netanyát és a tengerparti síkságot is. Úgy tűnik, hogy hadseregünk tragikus hibákat vét, (Cana..) és belső politikai feszültségek gyengítik. Kérünk, imádkozzatok!Holnap van Tisa B’Av, a héber naptár szerinti Av hónap 9-ik napja. A zsidó hagyomány ezt a napot a gyász és böjtölés napjaként tartja számon, mivel a történelem során ezen a napon sok rettenetes dolog történt a zsidó néppel. Az alábbiakban egy listát állítottam össze, hogy mi minden történt Av hó 9-én.

1. A kémek ezen a napon tértek vissza Kánaán földjéről gonosz jelentéssel az Ígéret földjéről. A zsidó nép jelentésük hatására kétségbeesett, és nem mert bemenni az Ígéret földjére.

2. Ezen a napon pusztította el az első Templomot Nabukodneccár király. Kb. 100,000 zsidó vesztette életét. A megmaradt törzsek babiloni és perzsa száműzetésbe kerültek.

2. Ezen a napon pusztították el a második Templomot a rómaiak Titusz császár uralkodása alatt. Több, mint 2,500,000 zsidó halt meg a háborúban, éhínségben és betegségben. Több, mint, 1,000,000 zsidót pedig száműztek a római birodalom legkülönbözőbb részeire. Több mint 100,000 zsidót rabszolgának adtak el a rómaiaknak. Zsidókat is kínoztak és megöltek a gladiátor játékokon és más pogány ünnepeken.

3. Ezen a napon esett el Betar, az utolsó erőd, amely még tartotta magát a rómaiak elleni küzdelemben a Bar Kochba felkelés idején 135-ben, ezzel pecsételődött meg a zsidó nép sorsa 100,000 zsidó vesztette életét.

4. Ezen a napon szántotta fel Turnus Rufus a Templom helyét. A rómaiak egy Aelia Capitolina névre hallgató várost építettek, Jeruzsálem helyére.

Tovább olvasom
Back To Top