skip to Main Content

Nyitott vagy-e az igazság befogadására?

Liron levele Izraelből 2006 július 22-én

Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. (Máté 24:6-8)

Kedves Barátaim!

Nem szokásom ilyen leveleket írni, és nem áll szándékomban politikai állásfoglalást kinyilatkoztatni, de ahogyan az események itt Izraelben és a Közel-Keleten fölgyorsultak, és ahogyan figyelem a híreket – amiket a külföldi híradások sugároznak szerte szét az egész világon, egyszerűen nem maradhatok tovább néma. Mielőtt bármit is megpróbálnék megértetni veled az én – egy izraeli nézőpontjából, hadd mondjak el a rövid történetet!

Tovább olvasom

Izraeli hírek és imakérések

Drága Testvéreink,                                                                                                                    Kelt: Netanya, 2007.augusztus 20

Kérünk, imádkozzatok értünk holnap! A szír hadsereg teljes készültségben van, csapataik a határainkon. A Hezbollah azzal henceg, hogy olyan fegyverekhez jutott az iráni katonaságtól, amelyek el tudják érni Tel Aviv-ot, Netanyát és a tengerparti síkságot is. Úgy tűnik, hogy hadseregünk tragikus hibákat vét, (Cana..) és belső politikai feszültségek gyengítik. Kérünk, imádkozzatok!Holnap van Tisa B’Av, a héber naptár szerinti Av hónap 9-ik napja. A zsidó hagyomány ezt a napot a gyász és böjtölés napjaként tartja számon, mivel a történelem során ezen a napon sok rettenetes dolog történt a zsidó néppel. Az alábbiakban egy listát állítottam össze, hogy mi minden történt Av hó 9-én.

1. A kémek ezen a napon tértek vissza Kánaán földjéről gonosz jelentéssel az Ígéret földjéről. A zsidó nép jelentésük hatására kétségbeesett, és nem mert bemenni az Ígéret földjére.

2. Ezen a napon pusztította el az első Templomot Nabukodneccár király. Kb. 100,000 zsidó vesztette életét. A megmaradt törzsek babiloni és perzsa száműzetésbe kerültek.

2. Ezen a napon pusztították el a második Templomot a rómaiak Titusz császár uralkodása alatt. Több, mint 2,500,000 zsidó halt meg a háborúban, éhínségben és betegségben. Több, mint, 1,000,000 zsidót pedig száműztek a római birodalom legkülönbözőbb részeire. Több mint 100,000 zsidót rabszolgának adtak el a rómaiaknak. Zsidókat is kínoztak és megöltek a gladiátor játékokon és más pogány ünnepeken.

3. Ezen a napon esett el Betar, az utolsó erőd, amely még tartotta magát a rómaiak elleni küzdelemben a Bar Kochba felkelés idején 135-ben, ezzel pecsételődött meg a zsidó nép sorsa 100,000 zsidó vesztette életét.

4. Ezen a napon szántotta fel Turnus Rufus a Templom helyét. A rómaiak egy Aelia Capitolina névre hallgató várost építettek, Jeruzsálem helyére.

Tovább olvasom

Magyar Keresztyének Izraelért: Nyilatkozat

2000. december 20-án került sor Izrael állam magyarországi nagykövetségén a 21 keresztény szervezet és több magánszemély által aláírt nyilatkozat átadására Várnai Shorer Judit nagykövet asszonynak. Bár a magyar sajtó képviselői is értesültek az eseményről, egyedül az Új Kelet  című izraeli magyar nyelvű lap adott róla tudósítást.

 

Jesaia 12:3

Tisztelt Nagykövet Asszony!

A legfrissebb közel-keleti események és azok magyarországi visszhangja késztetett bennünket arra, hogy levelünkkel kifejezzük szolidaritásunkat és együttérzésünket Izrael államával és népével. Őszintén sajnáljuk a zavargások áldozatait, bármely néphez vagy nemzethez tartozzanak, és imádkozunk azért, hogy se fanatikus téveszmék, se a gyűlölet vagy bosszú ne fokozzák az Izraelben élő emberek fájdalmát és veszteségeit. Örülünk Izrael állam létezésének, és elfogadjuk a jogát arra, hogy állampolgárainak biztonságát szavatolja.

Tovább olvasom
Fel a lap elejére