Hahn István: A Hanuka csodája

hanuka_hannistvancikkhezHa egészen személytelenül akarjuk megfogalmazni a chanukka jelentőségét, mondjunk el csak ennyit: egy kicsiny nép a maga ősi hagyományaiért, a maga hitének és életformájának szabadságáért harcba száll és győz a belső visszavonás és külső elnyomás aránytalan túlereje ellen.

Békés földművelők, jámbor papok, akiknek még fegyverük is alig-alig van és sem tudásuk, sem gyakorlatuk a hadvezetéshez, legyőzik a Nagy Sándor katonai iskolájában felnőtt tábornokokat, a hadviselés művészeit. Tovább olvasom →

Ómerszámlálás – az ötven nap

Az ómerszámlálás egy zsidó tradíció, amellyel összekapcsolják a pészahi ünnepeket a sávuot ünnepével. A rabbinikus zsidó gondolkodás szerint „a számlálás célja az, hogy Peszách ünnepét összekössük Sávout ünnepével, és tudatosítsuk, hogy a szolgaságtól való megszabadulás, a politikai szabadság nem lehet teljes, hanem a szellem határai között, fegyelemben, és kötelességteljesítésben csúcsosodik ki. Ezt képviseli a Sávuot ünnepe, amelyet a Tízparancsolat átadásának, Isten Izrael elõtt való megnyilatkozásának, és a Tóra átvételének szentelünk.” (1) A sávuot (pünkösd) ünnepe nincs napra pontosan meghatározva, mint a többi ünnep, hanem csupán a számítása van leírva. A Tóra rendelése szerint az elsõ zsenge bemutatásától (niszán hónap 16. napjától) kezdték el számlálni a napokat, és hét hetet, negyvenkilenc napot számláltak. Az ötvenedik napon tartották meg a sávuot (pünkösd) ünnepét (III. Móz. 23, 15-16). Ezt a rendelkezést a kereszténység is megtartotta, hiszen a húsvét után ötven nappal ünnepli a pünkösdöt.

Tovább olvasom →

Chanuka 5773 – Fények Ünnepe, 2012

Hanuka (Chánuká, חנוכה) ünnepe a zsidó naptár szerinti kiszlév hó 25-én kezdődik, és nyolc napig tart.

Az idén december 8-án, szombaton este gyújtjuk az első gyertyát.

Ezen az ünnepen mi, kései utódok annak a győzelemnek állítunk emléket, amelyet a Makkabeusok három évig tartó szabadságharc után arattak az Izraelt elfoglaló szíriai megszállók felett.

Az idegen hatalom és helyi támogatóik változtatásokat akartak bevezetni a zsidó vallásgyakorlatban. A harc a polgári időszámítás előtt 165-ben a Jeruzsálemi Templom visszafoglalásával ért véget. A győzelemmel helyreállt a zsidó állam – amelyet akkor Judeának hívtak –  katonai és vallási szuverenitása. A “chánuká” azt jelenti: “felavatás” és arra utal, hogy őseink újra Isten oltalmába ajánlhatták a Templomot, amelyet a pogány bálványok és praktikák beszennyeztek.

forrás: izraeli-hirlevel.blogspot.hu

Dr. Dan Juster: Pogány eredetűek a keresztény ünnepek?

A hitük gyökereinek helyreállítására törekvő keresztények gyakran tesznek olyan kijelentést, hogy az Egyház nem a megfelelő időpontokban tartja meg ünnepeit. Ezzel valójában azt mondják, hogy az Egyházi ünnepek pogány eredetűek. Ezért felhívást intéznek az “Örökkévaló ünnepeihez” való visszatérésre (3Móz. 23). Én úgy látom, hogy a messiáshívő zsidók nem hangoztatják ezt annyira, mint a gyülekezeteikhez csatlakozó keresztények, akik üzenete úgy szól, hogy a legtöbb keresztény megbékélt a paganizmussal (pogánysággal)! A paganizmus miatt a Húsvétot és a Pünkösdöt téves időpontokban ünneplik, és a Karácsony is teljesen a pogány vallásokban gyökerezik. Ez az állítás annyi megosztást hoz, hogy bölcsen tesszük, ha utánajárunk, tényleg van-e bizonyíték ennek alátámasztására. Tovább olvasom →

Simon Perez, Izrael Állam elnökének üzenete a diaszpórában élő zsidó közösségeknek a Zsidó Újév 5772 alkalmából

Remélhetőleg a beköszöntő Újév meghozza a békéért kifejtett erőfeszítéseink gyümölcsét, a nagyobb biztonságot és a gazdasági fejlődést, és folytathatjuk azon törekvéseinket, amelyek a zsidó nép jövőjének védelmére irányulnak, valamint tovább erősíthetjük az Izrael és a diaszpórában élő zsidó testvéreink közti kapcsolatokat. Az elmúlt évben drámai változások söpörtek végig térségünkben, örökre megváltoztatva a Közel-Kelet arculatát. Egy olyan ifjú nemzedék indította el küzdelmét, amely bátran harcolt önmaga felszabadításáért, hogy leverje az elnyomó rezsimek bilincseit, és életét is kockáztatva elszántan követelje alapvető jogait a szabadságért, demokráciáért, méltóságért és munkáért. Mielőtt a por leülepedik, nehéz előre megjósolni, mire számíthatunk, de a kockázatok mellett is az elkövetkező év hatalmas lehetőségeket és alkalmakat kínál. Bátorságra van szükségünk, hogy felmérjük és megértsük a lehetőségeket, amelyek a jobb jövőt biztosítják. A térség demokrácia és a szabadság felé irányuló tendenciája Izraelnek is javára válik, és nagy érdeklődéssel figyeljük majd e folyamatot. Tovább olvasom →